Strona 1

Organizm a środowisko

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Wymagania życiowe organizmów określamy mianem:
ekosystemem
niszy ekologicznej
czynnikiem środowiska
siedliska
Pytanie 2
Czynniki środowiska dzielimy na:
chemiczne i fizyczne
ożywione i nieożywione
optymalne i maksymalne
pierwotne i wtórne
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Zdolność organizmu do przystosowywania się do zachodzących w środowisku zmian nazywamy
tolerancją
ekologiczną.
Pytanie 4
Ekologia to nauka:
o rozwoju i powstawaniu gatunków
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody
ochronie zwierząt i roślin
Pytanie 5
Przestrzeń, w której występuje dany organizm to:
Pytanie 6
Z ilu stref składa się skala porostowa?
z ośmiu
z sześciu
z siedmiu
z dziewięciu
Pytanie 7
Organizmy służące do określania zanieczyszczenia środowiska nazywamy:
organizmami monitorującymi
organizmami sygnalizującymi
organizmami wskaźnikowymi
organizmami miernikowymi
Pytanie 8
W warunkach najniższego skażenia powietrza SO2 przeważają porosty:
krzaczkowate
listkowate
skorupiaste
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Najkorzystniejsza wartość danego czynnika środowiska dla organizmu żywego nazywamy
optimum
.
Pytanie 10
Które z czynników środowiska należą do nieożywionych.
konkurencja międzygatunkowa
zawartość soli mineralnych
organizmy tego samego gatunku
ukształtowanie terenu
stężenie tlenu i dwutlenku węgla
temperatura
światło