Pytania i odpowiedzi

Organizm a środowisko

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5541 razy
Pytanie 1
Wymagania życiowe organizmów określamy mianem:
niszy ekologicznej
Pytanie 2
Czynniki środowiska dzielimy na:
ożywione i nieożywione
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Zdolność organizmu do przystosowywania się do zachodzących w środowisku zmian nazywamy
tolerancją
ekologiczną.
Pytanie 4
Ekologia to nauka:
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody
Pytanie 5
Przestrzeń, w której występuje dany organizm to:
siedlisko
Pytanie 6
Z ilu stref składa się skala porostowa?
z siedmiu
Pytanie 7
Organizmy służące do określania zanieczyszczenia środowiska nazywamy:
organizmami wskaźnikowymi
Pytanie 8
W warunkach najniższego skażenia powietrza SO2 przeważają porosty:
krzaczkowate
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Najkorzystniejsza wartość danego czynnika środowiska dla organizmu żywego nazywamy
optimum
.
Pytanie 10
Które z czynników środowiska należą do nieożywionych.
temperatura
stężenie tlenu i dwutlenku węgla
zawartość soli mineralnych
ukształtowanie terenu
światło