Fiszki

Organizm a środowisko

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5715 razy
Wymagania życiowe organizmów określamy mianem:
siedliska
niszy ekologicznej
ekosystemem
czynnikiem środowiska
niszy ekologicznej
Czynniki środowiska dzielimy na:
ożywione i nieożywione
optymalne i maksymalne
pierwotne i wtórne
chemiczne i fizyczne
ożywione i nieożywione
Uzupełnij zdanie.
Zdolność organizmu do przystosowywania się do zachodzących w środowisku zmian nazywamy
. . . . . . . .
ekologiczną.
Zdolność organizmu do przystosowywania się do zachodzących w środowisku zmian nazywamy tolerancją ekologiczną.
Ekologia to nauka:
o rozwoju i powstawaniu gatunków
ochronie zwierząt i roślin
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody
Przestrzeń, w której występuje dany organizm to:
siedlisko
Z ilu stref składa się skala porostowa?
z siedmiu
z sześciu
z dziewięciu
z ośmiu
z siedmiu
Organizmy służące do określania zanieczyszczenia środowiska nazywamy:
organizmami wskaźnikowymi
organizmami miernikowymi
organizmami sygnalizującymi
organizmami monitorującymi
organizmami wskaźnikowymi
W warunkach najniższego skażenia powietrza SO2 przeważają porosty:
listkowate
skorupiaste
krzaczkowate
krzaczkowate
Uzupełnij zdanie.
Najkorzystniejsza wartość danego czynnika środowiska dla organizmu żywego nazywamy
. . . . . . . .
.
Najkorzystniejsza wartość danego czynnika środowiska dla organizmu żywego nazywamy optimum.
Które z czynników środowiska należą do nieożywionych.
światło
temperatura
ukształtowanie terenu
organizmy tego samego gatunku
konkurencja międzygatunkowa
zawartość soli mineralnych
stężenie tlenu i dwutlenku węgla
światło
temperatura
ukształtowanie terenu
zawartość soli mineralnych
stężenie tlenu i dwutlenku węgla