Strona 1

Rozpad systemu kolonialnego

Pytanie 1
Kto sprawował dyktaturę w Chinach po zakończeniu II wojny światowej?
Czang Kaj-szek
Li Zongren
Song Ziwen
Chen Mingshu
Pytanie 2
Kiedy nastąpiła proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej?
Proklamacja ChRL odbyła się
1
października
1949
roku. Na czele państwa stanął Mao Zedong.
Pytanie 3
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
Inwazja Chin na Tybet
1950 r.
Początek rewolucji kulturalnej w Chinach
1966 r.
Powstanie Indii i Pakistanu
1947 r.
Rozpoczęcie realizacji Wielkiego Skoku
1958 r.
Mao Zedong zostaje przywódcą komunistów w Chinach
1927 r.
Pytanie 4
Jakie były skutki Wielkiego Skoku w Chinach?
zwiększenie produkcji przemysłowej
zapaść gospodarcza kraju
klęska głodu
masowe czystki wśród inteligencji
rozwój wsi
rozwój miast
Pytanie 5
Jakie były skutki rewolucji kulturalnej w Chinach?
klęska głodu
powrót do tradycyjnych wartości chińskich i kultywacja dorobku cywilizacyjnego
zniszczenie dorobku kulturowego Chin
zapaść gospodarcza kraju
masowe czystki wśród inteligencji
Pytanie 6
W którym roku nastąpił podział Korei na Republikę Korei oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną?
w 1954 r.
w 1949 r.
w 1952 r.
w 1945 r.
Pytanie 7
Kto był pierwszym przywódcą Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej?
Kim Dzong Il
Kim Ir Sen
Kim Yŏng Nam
Pytanie 8
Podaj datę inwazji Korei Północnej na Koreę Południową.
Inwazja rozpoczęła się
25
czerwca
1950
roku.