Fiszki

Rozpad systemu kolonialnego

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Upadek potęg kolonialnych, przemiany w Chinach i wojna w Korei.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 3332 razy
Kto sprawował dyktaturę w Chinach po zakończeniu II wojny światowej?
Czang Kaj-szek
Chen Mingshu
Song Ziwen
Li Zongren
Czang Kaj-szek
Kiedy nastąpiła proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej?
Proklamacja ChRL odbyła się
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku. Na czele państwa stanął Mao Zedong.
Proklamacja ChRL odbyła się 1 października 1949 roku. Na czele państwa stanął Mao Zedong.
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
Mao Zedong zostaje przywódcą komunistów w Chinach
1927 r.
Powstanie Indii i Pakistanu
1947 r.
Inwazja Chin na Tybet
1950 r.
Rozpoczęcie realizacji Wielkiego Skoku
1958 r.
Początek rewolucji kulturalnej w Chinach
1966 r.
Jakie były skutki Wielkiego Skoku w Chinach?
rozwój wsi
masowe czystki wśród inteligencji
klęska głodu
rozwój miast
zapaść gospodarcza kraju
zwiększenie produkcji przemysłowej
klęska głodu
zapaść gospodarcza kraju
Jakie były skutki rewolucji kulturalnej w Chinach?
zapaść gospodarcza kraju
masowe czystki wśród inteligencji
powrót do tradycyjnych wartości chińskich i kultywacja dorobku cywilizacyjnego
klęska głodu
zniszczenie dorobku kulturowego Chin
masowe czystki wśród inteligencji
zniszczenie dorobku kulturowego Chin
W którym roku nastąpił podział Korei na Republikę Korei oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną?
w 1952 r.
w 1949 r.
w 1954 r.
w 1945 r.
w 1945 r.
Kto był pierwszym przywódcą Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej?
Kim Yŏng Nam
Kim Ir Sen
Kim Dzong Il
Kim Ir Sen
Podaj datę inwazji Korei Północnej na Koreę Południową.
Inwazja rozpoczęła się
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Inwazja rozpoczęła się 25 czerwca 1950 roku.
Gdzie i w którym roku zawarto rozejm pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową?
W
. . . . . . . .
w roku
. . . . . . . .
.
W Panmundżomie w roku 1953.
Armie których mocarstw starły się ze sobą podczas wojny w Korei?
USA i Rosji
USA i Chin
USA i Chin
Jak nazywa się proces wyzwalania się krajów z zależności kolonialnych i formowanie niepodległych państw?
dekolonizacja
Jakiemu ugrupowaniu przewodził Ho Chi Minh?
Liga Niepodległości Wietnamu
Centralna Komisja Wojskowa Chin
Kuomintang
Tymczasowy Komitet Ludowy Korei Północnej
Liga Niepodległości Wietnamu
Jakie były przyczyny upadku imperiów kolonialnych?
wzrost nastrojów niepodległościowych w koloniach
osłabienie imperiów europejskich
antykolonialna polityka USA i ZSRR
nastroje antykolonialne społeczeństw Europy
rozwój nowoczesnego przemysłu, który sprawiał że posiadanie kolonii przestało się opłacać
wzrost nastrojów niepodległościowych w koloniach
osłabienie imperiów europejskich
antykolonialna polityka USA i ZSRR
Które z afrykańskich państw były koloniami Francuskimi?
Niger
Etiopia
Egipt
Czad
Kenia
Algieria
Niger
Czad
Algieria
RPA, Namibia, Nigeria i Kenia to byłe kolonie:
francuskie
włoskie
brytyjskie
hiszpańskie
brytyjskie
Połącz datę z wydarzeniem.
śmierć Mahatmy Gandhiego
1948 r.
ewakuacja wojsk Kuomintangu na Tajwan
1949 r.
bitwa pod Dien Bien Phu
1954 r.
Rok Afryki
1960 r.
Ile afrykańskich państw ogłosiło niepodległość w Roku Afryki?
piętnaście
dwadzieścia jeden
jedenaście
siedemnaście
siedemnaście