Fiszki

Rozpad systemu kolonialnego

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Upadek potęg kolonialnych, przemiany w Chinach i wojna w Korei.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 1785 razy
Kto sprawował dyktaturę w Chinach po zakończeniu II wojny światowej?
Li Zongren
Song Ziwen
Czang Kaj-szek
Chen Mingshu
Czang Kaj-szek
Kiedy nastąpiła proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej?
Proklamacja ChRL odbyła się
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku. Na czele państwa stanął Mao Zedong.
Proklamacja ChRL odbyła się 1 października 1949 roku. Na czele państwa stanął Mao Zedong.
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
Mao Zedong zostaje przywódcą komunistów w Chinach
1927 r.
Powstanie Indii i Pakistanu
1947 r.
Inwazja Chin na Tybet
1950 r.
Rozpoczęcie realizacji Wielkiego Skoku
1958 r.
Początek rewolucji kulturalnej w Chinach
1966 r.
Jakie były skutki Wielkiego Skoku w Chinach?
rozwój miast
klęska głodu
zapaść gospodarcza kraju
masowe czystki wśród inteligencji
rozwój wsi
zwiększenie produkcji przemysłowej
klęska głodu
zapaść gospodarcza kraju
Jakie były skutki rewolucji kulturalnej w Chinach?
masowe czystki wśród inteligencji
zapaść gospodarcza kraju
powrót do tradycyjnych wartości chińskich i kultywacja dorobku cywilizacyjnego
klęska głodu
zniszczenie dorobku kulturowego Chin
masowe czystki wśród inteligencji
zniszczenie dorobku kulturowego Chin
W którym roku nastąpił podział Korei na Republikę Korei oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną?
w 1945 r.
w 1949 r.
w 1952 r.
w 1954 r.
w 1945 r.
Kto był pierwszym przywódcą Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej?
Kim Dzong Il
Kim Yŏng Nam
Kim Ir Sen
Kim Ir Sen
Podaj datę inwazji Korei Północnej na Koreę Południową.
Inwazja rozpoczęła się
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Inwazja rozpoczęła się 25 czerwca 1950 roku.
Gdzie i w którym roku zawarto rozejm pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową?
W
. . . . . . . .
w roku
. . . . . . . .
.
W Panmundżomie w roku 1953.
Armie których mocarstw starły się ze sobą podczas wojny w Korei?
USA i Rosji
USA i Chin
USA i Chin
Jak nazywa się proces wyzwalania się krajów z zależności kolonialnych i formowanie niepodległych państw?
dekolonizacja
Jakiemu ugrupowaniu przewodził Ho Chi Minh?
Centralna Komisja Wojskowa Chin
Tymczasowy Komitet Ludowy Korei Północnej
Kuomintang
Liga Niepodległości Wietnamu
Liga Niepodległości Wietnamu
Jakie były przyczyny upadku imperiów kolonialnych?
osłabienie imperiów europejskich
wzrost nastrojów niepodległościowych w koloniach
rozwój nowoczesnego przemysłu, który sprawiał że posiadanie kolonii przestało się opłacać
antykolonialna polityka USA i ZSRR
nastroje antykolonialne społeczeństw Europy
osłabienie imperiów europejskich
wzrost nastrojów niepodległościowych w koloniach
antykolonialna polityka USA i ZSRR
Które z afrykańskich państw były koloniami Francuskimi?
Niger
Etiopia
Kenia
Egipt
Czad
Algieria
Niger
Czad
Algieria
RPA, Namibia, Nigeria i Kenia to byłe kolonie:
hiszpańskie
włoskie
brytyjskie
francuskie
brytyjskie
Połącz datę z wydarzeniem.
śmierć Mahatmy Gandhiego
1948 r.
ewakuacja wojsk Kuomintangu na Tajwan
1949 r.
bitwa pod Dien Bien Phu
1954 r.
Rok Afryki
1960 r.
Ile afrykańskich państw ogłosiło niepodległość w Roku Afryki?
jedenaście
siedemnaście
dwadzieścia jeden
piętnaście
siedemnaście