Pytania i odpowiedzi

Rozpad systemu kolonialnego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Upadek potęg kolonialnych, przemiany w Chinach i wojna w Korei.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 3537 razy
Pytanie 1
Kto sprawował dyktaturę w Chinach po zakończeniu II wojny światowej?
Czang Kaj-szek
Pytanie 2
Kiedy nastąpiła proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej?
Proklamacja ChRL odbyła się
1
października
1949
roku. Na czele państwa stanął Mao Zedong.
Pytanie 3
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
Mao Zedong zostaje przywódcą komunistów w Chinach
1927 r.
Powstanie Indii i Pakistanu
1947 r.
Inwazja Chin na Tybet
1950 r.
Rozpoczęcie realizacji Wielkiego Skoku
1958 r.
Początek rewolucji kulturalnej w Chinach
1966 r.
Pytanie 4
Jakie były skutki Wielkiego Skoku w Chinach?
klęska głodu
zapaść gospodarcza kraju
Pytanie 5
Jakie były skutki rewolucji kulturalnej w Chinach?
masowe czystki wśród inteligencji
zniszczenie dorobku kulturowego Chin
Pytanie 6
W którym roku nastąpił podział Korei na Republikę Korei oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną?
w 1945 r.
Pytanie 7
Kto był pierwszym przywódcą Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej?
Kim Ir Sen
Pytanie 8
Podaj datę inwazji Korei Północnej na Koreę Południową.
Inwazja rozpoczęła się
25
czerwca
1950
roku.
Pytanie 9
Gdzie i w którym roku zawarto rozejm pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową?
W
Panmundżomie
w roku
1953
.
Pytanie 10
Armie których mocarstw starły się ze sobą podczas wojny w Korei?
USA i Chin
Pytanie 11
Jak nazywa się proces wyzwalania się krajów z zależności kolonialnych i formowanie niepodległych państw?
dekolonizacja
Pytanie 12
Jakiemu ugrupowaniu przewodził Ho Chi Minh?
Liga Niepodległości Wietnamu
Pytanie 13
Jakie były przyczyny upadku imperiów kolonialnych?
wzrost nastrojów niepodległościowych w koloniach
osłabienie imperiów europejskich
antykolonialna polityka USA i ZSRR
Pytanie 14
Które z afrykańskich państw były koloniami Francuskimi?
Czad
Niger
Algieria
Pytanie 15
RPA, Namibia, Nigeria i Kenia to byłe kolonie:
brytyjskie
Pytanie 16
Połącz datę z wydarzeniem.
śmierć Mahatmy Gandhiego
1948 r.
ewakuacja wojsk Kuomintangu na Tajwan
1949 r.
bitwa pod Dien Bien Phu
1954 r.
Rok Afryki
1960 r.
Pytanie 17
Ile afrykańskich państw ogłosiło niepodległość w Roku Afryki?
siedemnaście