Strona 1

Początek zimnej wojny

Pytanie 1
Ile osób zginęło w wyniku walk toczonych podczas II wojny światowej?
około 110 mln
około 30 mln
około 50 mln
około 80 mln
Pytanie 2
Które z mocarstw utraciły swoją pozycję w wyniku II wojny światowej?
ZSRR
Chiny
USA
Wielka Brytania
Francja
Pytanie 3
Na które z japońskich miast zrzucono bomby atomowe?
Nagasaki
Hiroszima
Tokio
Jokohama
Sapporo
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
5 marca 1946 r.
przemówienie Churchilla w Fulton
12 maja 1949 r.
zniesienie blokady Berlina zachodniego
4 kwietnia 1949 r.
utworzenie NATO
12 marca 1947 r.
ogłoszenie doktryny Trumana
23 na 24 czerwca 1948 r.
blokada Berlina zachodniego przez ZSRR
Pytanie 5
Który z polityków spopularyzował termin "żelazna kurtyna"?
Harry Truman
Erich Honecker
Józef Stalin
Dwight Eisenhower
Winston Churchill
Pytanie 6
Uzupełnij zdanie.
Plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy tzw. plan
Marshalla
został ogłoszony w
czerwcu 1947
roku. Państwa bloku wschodniego
zrezygnowały z pomocy pod naciskiem ZSRR
.
Pytanie 7
Przyporządkuj stolicę do państwa niemieckiego.
Republika Federalna Niemiec
Bonn
Niemiecka Republika Demokratyczna
Berlin
Pytanie 8
Kiedy rozpoczęto budowę muru berlińskiego?
W nocy z
12 na 13
sierpnia
1961
roku.