Test: Początek zimnej wojny

Strona 1

Pytanie 1
Ile osób zginęło w wyniku walk toczonych podczas II wojny światowej?
około 30 mln
około 50 mln
około 110 mln
około 80 mln
Pytanie 2
Które z mocarstw utraciły swoją pozycję w wyniku II wojny światowej?
USA
Francja
Wielka Brytania
Chiny
ZSRR
Pytanie 3
Na które z japońskich miast zrzucono bomby atomowe?
Jokohama
Nagasaki
Sapporo
Hiroszima
Tokio
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
23 na 24 czerwca 1948 r.
blokada Berlina zachodniego przez ZSRR
5 marca 1946 r.
przemówienie Churchilla w Fulton
4 kwietnia 1949 r.
utworzenie NATO
12 maja 1949 r.
zniesienie blokady Berlina zachodniego
12 marca 1947 r.
ogłoszenie doktryny Trumana
Pytanie 5
Który z polityków spopularyzował termin "żelazna kurtyna"?
Dwight Eisenhower
Józef Stalin
Winston Churchill
Erich Honecker
Harry Truman
Pytanie 6
Uzupełnij zdanie.
Plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy tzw. plan
Marshalla
został ogłoszony w
czerwcu 1947
roku. Państwa bloku wschodniego
zrezygnowały z pomocy pod naciskiem ZSRR
.
Pytanie 7
Przyporządkuj stolicę do państwa niemieckiego.
Niemiecka Republika Demokratyczna
Berlin
Republika Federalna Niemiec
Bonn
Pytanie 8
Kiedy rozpoczęto budowę muru berlińskiego?
W nocy z
12 na 13
sierpnia
1961
roku.
Pytanie 9
Zimną wojną określamy konflikt na linii:
USA - ZSRR
ZSRR - Chiny
USA - Chiny
Pytanie 10
Jak długo stał mur berliński?
około 15 lat
około 32 lata
około 21 lat
około 28 lat
Pytanie 11
Zaznacz państwa, które dołączyły do NATO w dniu jego powstania.
Portugalia
Hiszpania
Luksemburg
Turcja
Dania
Wielka Brytania
Polska
Grecja
Włochy
Kanada
USA
Islandia
Holandia
Belgia
Francja
Norwegia