Fiszki

Początek zimnej wojny

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Skutki II wojny światowej i nowy układ sił na świecie.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 7241 razy
Ile osób zginęło w wyniku walk toczonych podczas II wojny światowej?
około 50 mln
około 110 mln
około 30 mln
około 80 mln
około 50 mln
Które z mocarstw utraciły swoją pozycję w wyniku II wojny światowej?
Francja
Wielka Brytania
Chiny
ZSRR
USA
Francja
Wielka Brytania
Na które z japońskich miast zrzucono bomby atomowe?
Sapporo
Jokohama
Tokio
Hiroszima
Nagasaki
Hiroszima
Nagasaki
Połącz datę z wydarzeniem.
5 marca 1946 r.
przemówienie Churchilla w Fulton
12 marca 1947 r.
ogłoszenie doktryny Trumana
23 na 24 czerwca 1948 r.
blokada Berlina zachodniego przez ZSRR
4 kwietnia 1949 r.
utworzenie NATO
12 maja 1949 r.
zniesienie blokady Berlina zachodniego
Który z polityków spopularyzował termin "żelazna kurtyna"?
Harry Truman
Dwight Eisenhower
Józef Stalin
Winston Churchill
Erich Honecker
Winston Churchill
Uzupełnij zdanie.
Plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy tzw. plan
. . . . . . . .
został ogłoszony w
. . . . . . . .
roku. Państwa bloku wschodniego
. . . . . . . .
.
Plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy tzw. plan Marshalla został ogłoszony w czerwcu 1947 roku. Państwa bloku wschodniego zrezygnowały z pomocy pod naciskiem ZSRR.
Przyporządkuj stolicę do państwa niemieckiego.
Republika Federalna Niemiec
Bonn
Niemiecka Republika Demokratyczna
Berlin
Kiedy rozpoczęto budowę muru berlińskiego?
W nocy z
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
W nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku.
Zimną wojną określamy konflikt na linii:
ZSRR - Chiny
USA - Chiny
USA - ZSRR
USA - ZSRR
Jak długo stał mur berliński?
około 28 lat
około 21 lat
około 15 lat
około 32 lata
około 28 lat
Zaznacz państwa, które dołączyły do NATO w dniu jego powstania.
USA
Wielka Brytania
Włochy
Holandia
Kanada
Portugalia
Luksemburg
Dania
Belgia
Hiszpania
Polska
Grecja
Francja
Norwegia
Islandia
Turcja
USA
Wielka Brytania
Włochy
Holandia
Kanada
Portugalia
Luksemburg
Dania
Belgia
Francja
Norwegia
Islandia