Fiszki

Początek zimnej wojny

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Skutki II wojny światowej i nowy układ sił na świecie.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 4945 razy
Ile osób zginęło w wyniku walk toczonych podczas II wojny światowej?
około 30 mln
około 110 mln
około 80 mln
około 50 mln
około 50 mln
Które z mocarstw utraciły swoją pozycję w wyniku II wojny światowej?
USA
Francja
Wielka Brytania
ZSRR
Chiny
Francja
Wielka Brytania
Na które z japońskich miast zrzucono bomby atomowe?
Sapporo
Jokohama
Tokio
Nagasaki
Hiroszima
Nagasaki
Hiroszima
Połącz datę z wydarzeniem.
5 marca 1946 r.
przemówienie Churchilla w Fulton
12 marca 1947 r.
ogłoszenie doktryny Trumana
23 na 24 czerwca 1948 r.
blokada Berlina zachodniego przez ZSRR
4 kwietnia 1949 r.
utworzenie NATO
12 maja 1949 r.
zniesienie blokady Berlina zachodniego
Który z polityków spopularyzował termin "żelazna kurtyna"?
Erich Honecker
Dwight Eisenhower
Harry Truman
Józef Stalin
Winston Churchill
Winston Churchill
Uzupełnij zdanie.
Plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy tzw. plan
. . . . . . . .
został ogłoszony w
. . . . . . . .
roku. Państwa bloku wschodniego
. . . . . . . .
.
Plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy tzw. plan Marshalla został ogłoszony w czerwcu 1947 roku. Państwa bloku wschodniego zrezygnowały z pomocy pod naciskiem ZSRR.
Przyporządkuj stolicę do państwa niemieckiego.
Republika Federalna Niemiec
Bonn
Niemiecka Republika Demokratyczna
Berlin
Kiedy rozpoczęto budowę muru berlińskiego?
W nocy z
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
W nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku.
Zimną wojną określamy konflikt na linii:
USA - Chiny
USA - ZSRR
ZSRR - Chiny
USA - ZSRR
Jak długo stał mur berliński?
około 28 lat
około 21 lat
około 15 lat
około 32 lata
około 28 lat
Zaznacz państwa, które dołączyły do NATO w dniu jego powstania.
Dania
Luksemburg
Hiszpania
Włochy
Islandia
Kanada
Turcja
Portugalia
Grecja
Wielka Brytania
USA
Holandia
Norwegia
Belgia
Polska
Francja
Dania
Luksemburg
Włochy
Islandia
Kanada
Portugalia
Wielka Brytania
USA
Holandia
Norwegia
Belgia
Francja