Pytania i odpowiedzi

Początek zimnej wojny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Skutki II wojny światowej i nowy układ sił na świecie.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 7864 razy
Pytanie 1
Ile osób zginęło w wyniku walk toczonych podczas II wojny światowej?
około 50 mln
Pytanie 2
Które z mocarstw utraciły swoją pozycję w wyniku II wojny światowej?
Wielka Brytania
Francja
Pytanie 3
Na które z japońskich miast zrzucono bomby atomowe?
Hiroszima
Nagasaki
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
5 marca 1946 r.
przemówienie Churchilla w Fulton
12 marca 1947 r.
ogłoszenie doktryny Trumana
23 na 24 czerwca 1948 r.
blokada Berlina zachodniego przez ZSRR
4 kwietnia 1949 r.
utworzenie NATO
12 maja 1949 r.
zniesienie blokady Berlina zachodniego
Pytanie 5
Który z polityków spopularyzował termin "żelazna kurtyna"?
Winston Churchill
Pytanie 6
Uzupełnij zdanie.
Plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy tzw. plan
Marshalla
został ogłoszony w
czerwcu 1947
roku. Państwa bloku wschodniego
zrezygnowały z pomocy pod naciskiem ZSRR
.
Pytanie 7
Przyporządkuj stolicę do państwa niemieckiego.
Republika Federalna Niemiec
Bonn
Niemiecka Republika Demokratyczna
Berlin
Pytanie 8
Kiedy rozpoczęto budowę muru berlińskiego?
W nocy z
12 na 13
sierpnia
1961
roku.
Pytanie 9
Zimną wojną określamy konflikt na linii:
USA - ZSRR
Pytanie 10
Jak długo stał mur berliński?
około 28 lat
Pytanie 11
Zaznacz państwa, które dołączyły do NATO w dniu jego powstania.
USA
Kanada
Belgia
Dania
Francja
Holandia
Islandia
Luksemburg
Norwegia
Portugalia
Wielka Brytania
Włochy