Test z geografii

Bliski Wschód - kultura i gospodarka

Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 6412 razy