Pytania i odpowiedzi

Bliski Wschód - kultura i gospodarka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 6412 razy
Pytanie 1
Który z wymienionych krajów nie jest położony na Bliskim Wschodzie?
Afganistan
Pytanie 2
Jaka jest szacowana ilość mieszkańców na Bliskim Wschodzie?
około 420 mln
Pytanie 3
Dominującą religią na Bliskim Wschodzie jest:
Islam
Pytanie 4
Świętą księgą Islamu jest:
Koran
Pytanie 5
Gdzie znajduje się Czarny Kamień?
w Mekce
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Dubaj jest miastem położonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wskaźnik urbanizacji w Arabii Saudyjskiej przekracza 80%.
Aby zrekompensować niewielkie opady, kraje Bliskiego Wschodu inwestują w nowoczesne techniki nawadniania i odsalania wody morskiej.
Pytanie 7
Co jest najważniejszym sektorem gospodarki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
bankowość
Pytanie 8
Połącz konflikt wojskowy z rokiem jego wybuchu.
izraelsko-arabski
1948
wojna w Iraku
2003
wojna w Syrii
2011
Pytanie 9
W jakich latach funkcjonowało Państwo Islamskie?
2014 - 2019
Pytanie 10
Czego domagali się protestujący obywatele Bliskiego Wschodu podczas arabskiej wiosny?
poprawy warunków życia
walki z korupcją
zwiększenia swobód obywatelskich
Pytanie 11
Jak długo trwa ramadan?
miesiąc
Pytanie 12
Czy w islamie struktura rodzinna ma charakter hierarchiczny?
tak
Pytanie 13
Czy na terenie większości krajów Bliskiego Wschodu islam jest religią państwową?
tak
Pytanie 14
W islamie najczęściej spożywanym rodzajem mięsa jest:
jagnięcina