Strona 1

Bliski Wschód - kultura i gospodarka

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Który z wymienionych krajów nie jest położony na Bliskim Wschodzie?
Oman
Afganistan
Jordania
Iran
Pytanie 2
Jaka jest szacowana ilość mieszkańców na Bliskim Wschodzie?
około 760 mln
około 230 mln
około 540 mln
około 420 mln
Pytanie 3
Dominującą religią na Bliskim Wschodzie jest:
Judaizm
Chrześcijaństwo
Animizm
Islam
Pytanie 4
Świętą księgą Islamu jest:
Tora
Ramajana
Biblia
Koran
Pytanie 5
Gdzie znajduje się Czarny Kamień?
w Jerozolimie
w Medynie
w Islamabadzie
w Mekce
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Na Bliskim Wschodzie znajduje się niemal 75% światowych zasobów ropy naftowej.
Aby zrekompensować niewielkie opady, kraje Bliskiego Wschodu inwestują w nowoczesne techniki nawadniania i odsalania wody morskiej.
Wskaźnik urbanizacji w Arabii Saudyjskiej przekracza 80%.
Najwięcej złóż ropy naftowej posiadają Liban i Syria.
Dubaj jest miastem położonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Pytanie 7
Co jest najważniejszym sektorem gospodarki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
bankowość
handel ropą naftową
turystyka
wydobycie kamieni szlachetnych
Pytanie 8
Połącz konflikt wojskowy z rokiem jego wybuchu.
wojna w Syrii
2011
wojna w Iraku
2003
izraelsko-arabski
1948