Strona 1

Chiny - najludniejsze państwo świata

Pytanie 1
Ile osób żyje w Chinach?
około 1,8 mld
około 1,2 mld
około 1,4 mld
około 1,6 mld
Pytanie 2
Największy przyrost naturalny Chiny zanotowały w:
latach 90 XX w. i pierwszej dekadzie XXI w.
latach 40 i 50 XX w.
latach 80 i 90 XX w.
latach 60 i 70 XX w.
Pytanie 3
Co było główną przyczyną wprowadzenia w Chinach programu kontroli urodzeń?
wysokie koszty administracyjne i nadzoru społeczeństwa
przeludnienie miast
niebezpieczeństwo wybuchów epidemii chorób zakaźnych
problemy z wyżywieniem społeczeństwa
Pytanie 4
Zaznacz zdania zawierające prawidłowe informacje.
społeczeństwo chińskie jest społeczeństwem młodym
liczba mężczyzn w Chinach jest dużo wyższa niż liczba kobiet
w Chinach występuje duża dysproporcja płci
najgęściej zaludnionym obszarem jest Nizina Chińska
blisko 75% ludności Chin zamieszkuje ich wschodnią część
Pytanie 5
Którą w kolejności pod względem PKB gospodarką na świecie są Chiny?
trzecią
drugą
pierwszą
czwartą
Pytanie 6
Dominującą gałęzią chińskiego przemysłu jest:
przemysł wojskowy
przemysł high-tech
przemysł tradycyjny
Pytanie 7
Co jest dominującym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji przemysłowej w Chinach?
korzystne położenie geograficzne
dobrze rozwinięta sieć tranportowa
łatwy dostęp do surowców
niskie koszty wytwarzania
Pytanie 8
W której części Chin dominuje uprawa rolna i hodowla zwierząt?
we wschodnich i centralnych Chinach
w południowo-zachodniej
w północno-wschodniej
w południowo-wschodniej