Strona 1

Chiny - najludniejsze państwo świata

Pytanie 1
Ile osób żyje w Chinach?
około 1,2 mld
około 1,6 mld
około 1,8 mld
około 1,4 mld
Pytanie 2
Największy przyrost naturalny Chiny zanotowały w:
latach 90 XX w. i pierwszej dekadzie XXI w.
latach 60 i 70 XX w.
latach 40 i 50 XX w.
latach 80 i 90 XX w.
Pytanie 3
Co było główną przyczyną wprowadzenia w Chinach programu kontroli urodzeń?
przeludnienie miast
niebezpieczeństwo wybuchów epidemii chorób zakaźnych
problemy z wyżywieniem społeczeństwa
wysokie koszty administracyjne i nadzoru społeczeństwa
Pytanie 4
Zaznacz zdania zawierające prawidłowe informacje.
w Chinach występuje duża dysproporcja płci
społeczeństwo chińskie jest społeczeństwem młodym
najgęściej zaludnionym obszarem jest Nizina Chińska
liczba mężczyzn w Chinach jest dużo wyższa niż liczba kobiet
blisko 75% ludności Chin zamieszkuje ich wschodnią część
Pytanie 5
Którą w kolejności pod względem PKB gospodarką na świecie są Chiny?
czwartą
drugą
pierwszą
trzecią
Pytanie 6
Dominującą gałęzią chińskiego przemysłu jest:
przemysł tradycyjny
przemysł wojskowy
przemysł high-tech