Pytania i odpowiedzi

Chiny - najludniejsze państwo świata

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 6566 razy
Pytanie 1
Ile osób żyje w Chinach?
około 1,4 mld
Pytanie 2
Największy przyrost naturalny Chiny zanotowały w:
latach 60 i 70 XX w.
Pytanie 3
Co było główną przyczyną wprowadzenia w Chinach programu kontroli urodzeń?
problemy z wyżywieniem społeczeństwa
Pytanie 4
Zaznacz zdania zawierające prawidłowe informacje.
w Chinach występuje duża dysproporcja płci
liczba mężczyzn w Chinach jest dużo wyższa niż liczba kobiet
najgęściej zaludnionym obszarem jest Nizina Chińska
Pytanie 5
Którą w kolejności pod względem PKB gospodarką na świecie są Chiny?
drugą
Pytanie 6
Dominującą gałęzią chińskiego przemysłu jest:
przemysł tradycyjny
Pytanie 7
Co jest dominującym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji przemysłowej w Chinach?
niskie koszty wytwarzania
Pytanie 8
W której części Chin dominuje uprawa rolna i hodowla zwierząt?
w południowo-zachodniej
Pytanie 9
Jaka część chińskiego społeczeństwa jest zatrudniona w rolnictwie?
około 25%
Pytanie 10
Ponad połowa pogłowia drobiu pochodzi z Chin.
fałsz
Pytanie 11
Na naturalnych pastwiskach w zachodniej części Chin hoduje się bydło, konie i owce.
prawda
Pytanie 12
Około 1/4 światowej produkcji ryżu pochodzi z Chin.
prawda
Pytanie 13
Który z chińskich regionów jest najważniejszym ośrodkiem rolniczym?
Nizina Chińska
Pytanie 14
Które z wymienionych zdań jest prawdziwe?
Chiny są największym eksporterem i drugim największym importerem towarów i usług
Pytanie 15
Z ilu znaków składa się chińskie pismo?
około 50 tys.