Fiszki

Chiny - najludniejsze państwo świata

Test w formie fiszek Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 6539 razy
Ile osób żyje w Chinach?
około 1,6 mld
około 1,4 mld
około 1,8 mld
około 1,2 mld
około 1,4 mld
Największy przyrost naturalny Chiny zanotowały w:
latach 80 i 90 XX w.
latach 40 i 50 XX w.
latach 90 XX w. i pierwszej dekadzie XXI w.
latach 60 i 70 XX w.
latach 60 i 70 XX w.
Co było główną przyczyną wprowadzenia w Chinach programu kontroli urodzeń?
niebezpieczeństwo wybuchów epidemii chorób zakaźnych
przeludnienie miast
wysokie koszty administracyjne i nadzoru społeczeństwa
problemy z wyżywieniem społeczeństwa
problemy z wyżywieniem społeczeństwa
Zaznacz zdania zawierające prawidłowe informacje.
w Chinach występuje duża dysproporcja płci
liczba mężczyzn w Chinach jest dużo wyższa niż liczba kobiet
społeczeństwo chińskie jest społeczeństwem młodym
blisko 75% ludności Chin zamieszkuje ich wschodnią część
najgęściej zaludnionym obszarem jest Nizina Chińska
w Chinach występuje duża dysproporcja płci
liczba mężczyzn w Chinach jest dużo wyższa niż liczba kobiet
najgęściej zaludnionym obszarem jest Nizina Chińska
Którą w kolejności pod względem PKB gospodarką na świecie są Chiny?
pierwszą
trzecią
czwartą
drugą
drugą
Dominującą gałęzią chińskiego przemysłu jest:
przemysł tradycyjny
przemysł wojskowy
przemysł high-tech
przemysł tradycyjny
Co jest dominującym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji przemysłowej w Chinach?
korzystne położenie geograficzne
niskie koszty wytwarzania
łatwy dostęp do surowców
dobrze rozwinięta sieć tranportowa
niskie koszty wytwarzania
W której części Chin dominuje uprawa rolna i hodowla zwierząt?
w południowo-wschodniej
w północno-wschodniej
we wschodnich i centralnych Chinach
w południowo-zachodniej
w południowo-zachodniej
Jaka część chińskiego społeczeństwa jest zatrudniona w rolnictwie?
około 25%
około 55%
około 15%
około 35%
około 25%
Ponad połowa pogłowia drobiu pochodzi z Chin.
prawda
fałsz
fałsz
Na naturalnych pastwiskach w zachodniej części Chin hoduje się bydło, konie i owce.
prawda
fałsz
prawda
Około 1/4 światowej produkcji ryżu pochodzi z Chin.
fałsz
prawda
prawda
Który z chińskich regionów jest najważniejszym ośrodkiem rolniczym?
Nizina Chankajska
Nizina Mandżurska
Kotlina Turfańska
Nizina Chińska
Nizina Chińska
Które z wymienionych zdań jest prawdziwe?
Chiny są największym eksporterem i drugim największym importerem towarów i usług
Chiny są drugim największym eksporterem i importerem towarów i usług
Chiny są największym eksporterem i importerem towarów i usług
Chiny są największym importerem i drugim największym eksporterem towarów i usług
Chiny są największym eksporterem i drugim największym importerem towarów i usług
Z ilu znaków składa się chińskie pismo?
około 2.5 tys.
około 50 tys.
około 12 tys.
około 500
około 50 tys.