Test wiedzy

Czy znasz Pismo święte?

Znajomość Pisma Świętego
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1522 razy