Pytania i odpowiedzi

Czy znasz Pismo święte?

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Znajomość Pisma Świętego
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1522 razy
Pytanie 1
Podaj inną nazwę Pisma Świętego
Biblia
Pytanie 2
Ile ksiąg zawiera Nowy Testament?
27
Pytanie 3
Wymień autorów Ewangelii
Mateusz,Marek,Łukasz,Jan
Pytanie 4
Kto był ojcem Jakuba?
Izaak
Pytanie 5
Jak na imię miała żona Abrahama?
Sara
Pytanie 6
Nazwa góry na której Mojżesz otrzymał przykazania
Synaj
Pytanie 7
Ile plag dotknęło Egipt?
7
Pytanie 8
Jak na imię miał Anioł pomagający Tobiaszowi?
Rafał
Pytanie 9
Podaj inną nazwę Pięcioksięgu Mojżesza
Tora
Pytanie 10
Jak na imię miał bratanek Abrahama,którego żona zamieniła się w słup soli?
Lot

Powiązane tematy