Strona 1

EE012021-2

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
𝐻1: 𝛽𝑖 =/ 0
Parametr 𝛽𝑖 jest statystycznie istotny
Parametr 𝛽𝑖 jest statystycznie nieistotny
Pytanie 2
Wraz ze wzrostem wielkości dochodu g.d. wzrasta także wielkość wydatków g.d. na tran
jest to test dodatniości
jest to test istotności parametru
Pytanie 3
Wielkość dochodu g.d. istotnie wpływa na wielkość wydatków g.d. na transport:
jest to test istotności parametru
jest to test dodatniości
Pytanie 4
W hipotezie Zdecydowanie się na którychś z wariantów jednostronnych musi być podyktowane jakimiś dodatkowymi przesłankami
prawda
fałśz
Pytanie 5
Co do postaci hipotezy alternatywnej, w praktyce domyślnie przyjmuje się
dwustronny wariant testu
jednostronny wariant testu
Pytanie 6
W hipotezie To o parametrach chcemy wnioskować ponieważ
interesują nas, bo mówią o tej prawdziwej naturze modelowanego zjawiska, o tych prawdziwych zależnościach, które tylko częściowo są odzwierciedlone w informacji zawartej w (zawsze przecież ograniczonej) próbie i tym samym w oszacowaniach parametrów.
nie znamy ich prawdziwych wartości
znamy ( ich prawdziwych wartości i chcemy je potwierdzić
Pytanie 7
W hipotezie zerowej
może lecz nie musi być znak równości
Błędny byłby zapis np. 𝐻0:𝛽 ̂ 𝑖 = 𝛽𝑖 ∗
występują parametry (bez daszka), a NIE ich oceny (te z daszkiem).
zawsze jest/musi być znak równości
Pytanie 8
Testowaniu może
podlegać tylko pojedynczy parametr
podlegać pojedynczy parametr (np. 𝛽1) lub pewna ich grupa;
podlegać tylko pewna ich grupa;

Powiązane tematy

#ee012021