Test: Klasa 5, dział 3 - Wirusy, bakterie, protisty i grzyby

Strona 1

Pytanie 1
Która z chorób jest wywoływana przez wirusy?
ospa
zapalenie płuc
gruźlica
angina
Pytanie 2
Antybiotyki stosuje się do zwalczania:
wirusów
bakterii
Pytanie 3
Związek bakterii z organizmem żywiciela polegający na obopólnej korzyści to:
cudzożywność
symbioza
autotrofizm
pasożytnictwo
Pytanie 4
Bakterie rozmnażają się przez podział komórki.
prawda
fałsz
Pytanie 5
Organizmy składające się ze strzępek grzyba i komórek glonów to:
porosty
śluzowce
drożdże
pierwotniaki
Pytanie 6
Forma, w której bakterie są w stanie przetrwać bardzo długi okres w trudnych warunkach to:
przetrwalnik
utrwalacz
cysta
mikoryza