Fiszki

Klasa 5, dział 3 - Wirusy, bakterie, protisty i grzyby

Test w formie fiszek Sprawdzian ze znajomości działu "Wirusy, bakterie, protisty i grzyby" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 90826 razy
Która z chorób jest wywoływana przez wirusy?
zapalenie płuc
gruźlica
ospa
angina
ospa
Antybiotyki stosuje się do zwalczania:
bakterii
wirusów
bakterii
Związek bakterii z organizmem żywiciela polegający na obopólnej korzyści to:
cudzożywność
pasożytnictwo
symbioza
autotrofizm
symbioza
Bakterie rozmnażają się przez podział komórki.
fałsz
prawda
prawda
Organizmy składające się ze strzępek grzyba i komórek glonów to:
porosty
drożdże
śluzowce
pierwotniaki
porosty
Forma, w której bakterie są w stanie przetrwać bardzo długi okres w trudnych warunkach to:
przetrwalnik
mikoryza
cysta
utrwalacz
przetrwalnik
Pantofelka i amebę zaliczamy do:
śluzowców
pierwotniaków
bakterii
owadów
pierwotniaków
Dziedzina biologii, która zajmuje się opisywaniem, klasyfikowaniem i nazywaniem organizmów to:
fizjologia
systematyka
ekologia
anatomia
systematyka
Na ile królestw dzielimy organizmy żywe?
na cztery
na trzy
na pięć
na pięć
Bardzo małe, bezkomórkowe cząstki zakaźne, które mają zdolność wnikania do innych komórek organizmów i wywoływania u nich chorób to:
bakterie
wirusy
pierwotniaki
grzyby
wirusy
Połącz kształt bakterii z jej formami:
kuliste
ziarniaki, paciorkowce, gronkowce
podłużne
laseczki, pałeczki
spiralne
śrubowce, przecinkowce, krętki
Czy bakterie mogą oddychać w sposób beztlenowy?
tak
nie
tak
Listownica żyje w wodach:
słodkich
słonych
słonych
Część grzyba, w której powstają zarodniki to:
chwytniki
owocnik
grzybnia
owocnik
Organizmy pionierskie to takie, które:
są agresywne i z łatwością eliminują konkurencję pokarmową
są lekkie i mogą szybko rozprzestrzeniać się na dużych obszarach
są odporne na czynniki środowiska i mogą żyć w warunkach ubogich w składniki odżywcze
są odporne na czynniki środowiska i mogą żyć w warunkach ubogich w składniki odżywcze