Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 3 - Wirusy, bakterie, protisty i grzyby

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości działu "Wirusy, bakterie, protisty i grzyby" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 150085 razy
Pytanie 1
Która z chorób jest wywoływana przez wirusy?
ospa
Pytanie 2
Antybiotyki stosuje się do zwalczania:
bakterii
Pytanie 3
Związek bakterii z organizmem żywiciela polegający na obopólnej korzyści to:
symbioza
Pytanie 4
Bakterie rozmnażają się przez podział komórki.
prawda
Pytanie 5
Organizmy składające się ze strzępek grzyba i komórek glonów to:
porosty
Pytanie 6
Forma, w której bakterie są w stanie przetrwać bardzo długi okres w trudnych warunkach to:
przetrwalnik
Pytanie 7
Pantofelka i amebę zaliczamy do:
pierwotniaków
Pytanie 8
Dziedzina biologii, która zajmuje się opisywaniem, klasyfikowaniem i nazywaniem organizmów to:
systematyka
Pytanie 9
Na ile królestw dzielimy organizmy żywe?
na pięć
Pytanie 10
Bardzo małe, bezkomórkowe cząstki zakaźne, które mają zdolność wnikania do innych komórek organizmów i wywoływania u nich chorób to:
wirusy
Pytanie 11
Połącz kształt bakterii z jej formami:
kuliste
ziarniaki, paciorkowce, gronkowce
podłużne
laseczki, pałeczki
spiralne
śrubowce, przecinkowce, krętki
Pytanie 12
Czy bakterie mogą oddychać w sposób beztlenowy?
tak
Pytanie 13
Listownica żyje w wodach:
słonych
Pytanie 14
Część grzyba, w której powstają zarodniki to:
owocnik
Pytanie 15
Organizmy pionierskie to takie, które:
są odporne na czynniki środowiska i mogą żyć w warunkach ubogich w składniki odżywcze
Pytanie 16
Do organizmów pionierskich zaliczamy:
porosty
Pytanie 17
Który z pierwotniaków może odżywiać się zarówno samodzielnie jak i cudzożywnie?
euglena
Pytanie 18
Według klasyfikacji biologicznej gady to:
gromada
Pytanie 19
Połącz w pary:
HIV
wirus
pałeczki Salmonella
bakteria
ameba
pierwotniak
purchawka
grzyb
Pytanie 20
Najwyższą jednostką klasyfikacji organizmów jest:
królestwo
Pytanie 21
Czy bakterie mogą się przenosić przez krew?
tak