Test z języka polskiego

Lord Jim

Test znajomości lektury "Lord Jim" Josepha Conrada
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 6594 razy