biochemia 2 - 1 kolos

Pytanie 1
Wskaż które z odpowiedzi dot. systemów czucia są prawdziwe
Pytanie 2
Przyporządkuj procesy do przedziałów komórkowych w których one występują
Pytanie 3
Proszę wskazać, które zdania dotyczące receptorów zapachów są prawdziwe: Wybierz co najmniej jedną odpowiedź:
Pytanie 4
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
Pytanie 5
Które z poniższych stwierdzeń o cyklu Calvina są prawdziwe
Dalej