Test

nźikeo

Pytanie 1
Kolektory skupiające:
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
Pytanie 2
Charakterystycznym dla układu termosyfonowego jest​:
wentylator w układzie
brak pompy w układzie
określona zależność wysokości pomiędzy zbiornikiem buforowym a kolektorem
pompa w układzie
Pytanie 3
Kolektory płaskie:
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
Pytanie 4
Kolektory próżniowe:
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
Pytanie 5
Biomasa według definicji ustawy to​:
biodegradowalna część odpadów z instalacji służących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego
grubogabarytowe drewno pochodzenia leśnego
odpady z produkcji leśnej i przemysłów powiązanych
Pytanie 6
Do biopaliw III generacji zaliczam​y:
algi i inne mikroorganizmy
biodiesel
biowodór
bioetanol

Powiązane tematy

#kolokwium