Fiszki

nźikeo

Test w formie fiszek variacik
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 1980 razy
Kolektory skupiające:
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
Charakterystycznym dla układu termosyfonowego jest​:
wentylator w układzie
pompa w układzie
określona zależność wysokości pomiędzy zbiornikiem buforowym a kolektorem
brak pompy w układzie
określona zależność wysokości pomiędzy zbiornikiem buforowym a kolektorem
brak pompy w układzie
Kolektory płaskie:
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
Kolektory próżniowe:
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
Biomasa według definicji ustawy to​:
ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego
grubogabarytowe drewno pochodzenia leśnego
biodegradowalna część odpadów z instalacji służących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
odpady z produkcji leśnej i przemysłów powiązanych
ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego
biodegradowalna część odpadów z instalacji służących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
odpady z produkcji leśnej i przemysłów powiązanych
Do biopaliw III generacji zaliczam​y:
biodiesel
bioetanol
algi i inne mikroorganizmy
biowodór
algi i inne mikroorganizmy
Najwyższe straty przesyłu obserwowane są w systemie​
DC
HVDC
THURY’EGO
AC
DC
Do sieci przesyłowych w Polsce należą​:
15 kV
110 kV
220 kV
400 kV
220 kV
400 kV
Do sieci dystrybucyjnych w Polsce należą
15 kV
220 kV
400 kV
110 kV
15 kV
110 kV
Energia​:
w układzie SI wyrażana w kJ
jest to wielkość skalarna
spełnia zasadę zachowania
jest to wielkość intensywna
jest to wielkość skalarna
spełnia zasadę zachowania
W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej najczęściej stosujemy:
turbiny Turgo
turbiny Kaplana
turbiny Francisa
turbiny Peltona
turbiny Francisa
W przypadku elektrowni przepływowej najczęściej stosujemy:
turbiny Peltona
turbiny Francisa
turbiny Turgo
turbiny Kaplana
turbiny Francisa
turbiny Kaplana
Małe elektrownie wodne w Polsce​:
mają moc mniejszą niż 2 MW
mają moc mniejszą niż 5 MW
mają moc mniejszą niż 10 MW
mają moc mniejszą niż 50 MW
mają moc mniejszą niż 5 MW
Elektrownie szczytowo-pompowe są:
elektrowniami przepływowymi
magazynem energii potencjalnej
magazynem energii kinetycznej
magazynem energii elektrycznej
magazynem energii potencjalnej
Oscylacyjne kolumny wodne wykorzystują:
energię fal morskich
energię pływów morskich
turbiny Wellsa
energię prądów morskich
energię pływów morskich
turbiny Wellsa
Elektrownie maretermiczne wykorzystują:
NIC
NIC
Strumieniowe elektrownie pływowe wykorzystują: :D
VAWT
turbiny parowe
HAWT
turbiny Francisa
VAWT
HAWT
Sprawność idealnej turbiny wiatrowej wynosi:
10%
90%
59,3%
30%
59,3%
W skład turbiny wiatrowej nie wchodzi:
dysza natryskowa
dysza natryskowa
Turbina Darrieusa:
potrzebuje zewnętrznego rozrusznika
posiada niski moment rozruchowy
potrzebuje zewnętrznego rozrusznika
posiada niski moment rozruchowy

Powiązane tematy

#kolokwium

Inne tryby