Fiszki

nźikeo

Test w formie fiszek variacik
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 1755 razy
Kolektory skupiające:
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
Charakterystycznym dla układu termosyfonowego jest​:
określona zależność wysokości pomiędzy zbiornikiem buforowym a kolektorem
wentylator w układzie
brak pompy w układzie
pompa w układzie
określona zależność wysokości pomiędzy zbiornikiem buforowym a kolektorem
brak pompy w układzie
Kolektory płaskie:
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
Kolektory próżniowe:
umożliwiają budowę układu do produkcji energii elektrycznej
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
Biomasa według definicji ustawy to​:
grubogabarytowe drewno pochodzenia leśnego
odpady z produkcji leśnej i przemysłów powiązanych
biodegradowalna część odpadów z instalacji służących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego
odpady z produkcji leśnej i przemysłów powiązanych
biodegradowalna część odpadów z instalacji służących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego
Do biopaliw III generacji zaliczam​y:
biowodór
bioetanol
algi i inne mikroorganizmy
biodiesel
algi i inne mikroorganizmy
Najwyższe straty przesyłu obserwowane są w systemie​
AC
HVDC
THURY’EGO
DC
DC
Do sieci przesyłowych w Polsce należą​:
15 kV
110 kV
400 kV
220 kV
400 kV
220 kV
Do sieci dystrybucyjnych w Polsce należą
110 kV
400 kV
220 kV
15 kV
110 kV
15 kV
Energia​:
spełnia zasadę zachowania
jest to wielkość intensywna
jest to wielkość skalarna
w układzie SI wyrażana w kJ
spełnia zasadę zachowania
jest to wielkość skalarna
W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej najczęściej stosujemy:
turbiny Turgo
turbiny Peltona
turbiny Kaplana
turbiny Francisa
turbiny Francisa
W przypadku elektrowni przepływowej najczęściej stosujemy:
turbiny Turgo
turbiny Peltona
turbiny Francisa
turbiny Kaplana
turbiny Francisa
turbiny Kaplana
Małe elektrownie wodne w Polsce​:
mają moc mniejszą niż 5 MW
mają moc mniejszą niż 2 MW
mają moc mniejszą niż 50 MW
mają moc mniejszą niż 10 MW
mają moc mniejszą niż 5 MW
Elektrownie szczytowo-pompowe są:
magazynem energii elektrycznej
magazynem energii kinetycznej
elektrowniami przepływowymi
magazynem energii potencjalnej
magazynem energii potencjalnej
Oscylacyjne kolumny wodne wykorzystują:
energię fal morskich
energię prądów morskich
turbiny Wellsa
energię pływów morskich
turbiny Wellsa
energię pływów morskich

Powiązane tematy

#kolokwium

Inne tryby