Brzuch i miednica, test online. Inne.

Test dla studentów . Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Brzuch i miednica"

1) Pars abdominalis oesophagi:
2) Trigonum cystohepaticum ogranicza:
3) Oceń poprawność:
4) Oceń poprawność:
5) W duodenum:
6) Ovarium:
7) A. gastrica sinistra:
8) Oceń poprawność zestawień naczyń krążenia obocznego (anastomosis cavo – cavalis)
9) Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi od:
10) W lig. hepatoduodenale przebiega:
11) Oceń poprawność:
12) Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
13) N. dorsalis penis (clitoridis)
14) V. hepatica
15) Oceń poprawność:
16) Narządem położonym wtórnie zewnątrzotrzewnowo jest:
17) Flexura coli
18) Zawartość krezki macicy to:
19) A. umbilicalis
20) Funiculus spermaticus zawiera: