Brzuch i miednica

Pars abdominalis oesophagi:
z przodu przylega do duodeum
unaczyniona jest przez a. gastrica sinistra
przechodzi w żołądek u górnego końca krzywizny mniejszej
leży zaotrzewnowo
połączona jest z odnogą przepony poprzez m. phrenicoesophagus
Trigonum cystohepaticum ogranicza:
dół – a . cystica
prawa strona – ductus cysticus
przód – ramus dexter a. hepaticae propriae
góra – hepar
lewa strona – ductus hepaticus communis
Oceń poprawność:
hernia umbilicalis może być nabyta lub wrodzona
worek przepuklinowy w hernia inguinalis recta składa się z peritoneum i fascia transversa
hernia inguinalis obliqua to inaczej hernia inguinalis medialis
worek przepuklinowy w hernia inguinalis obliqua składa się tylko z peritoneum
hernia inguinalis recta może być nabyta lub wrodzona
Oceń poprawność:
ośrodki korowe kontrolujące oddawanie moczu są zlokalizowane w płaciku okołośrodkowym
ośrodek odruchu zatrzymania moczu leży w części krzyżowej rdzenia kręgowego
ośrodek opróżniania pęcherza moczowego znajduje się w cz. lędźwiowej rdzenia kręgowego
uszkodzenie n. sromowego wywołuje nietrzymanie moczu
uszkodzenie górnej części rdzenia lędźwiowego prowadzi do nietrzymania moczu
W duodenum:
plica longitudinalis duodeni wyznacza położenie ujścia przewodu trzustkowego
pars superior tworzy bańkę
pars horizontalis krzyżuje od przodu aortę brzuszną
flexura duodenojejunalis leży na poziomie L2
pars superior jest najbardziej ruchoma
Dalej
Pozostały 3 strony