Brzuch i miednica

Pytanie 1
Pars abdominalis oesophagi:
Pytanie 2
Trigonum cystohepaticum ogranicza:
Pytanie 3
Oceń poprawność:
Pytanie 4
Oceń poprawność:
Pytanie 5
W duodenum:
Pytanie 6
Ovarium:
Dalej