Test dla uczelni wyższych

Polityka pieniężna - Test wyboru

Na każde pytanie w teście odpowiadasz prawda/fałsz.
Ilość pytań: 108 Rozwiązywany: 7483 razy