Polityka pieniężna - Test wyboru test

Polityka pieniężna - Test wyboru, test z ekonomii

Na każde pytanie w teście odpowiadasz prawda/fałsz.

108 pytań Ekonomia j.ppp