Pytania i odpowiedzi

Polityka pieniężna - Test wyboru

Pytanie 1
Stosunek gotówki do agregatu pieniężnego M3 nazywamy skłonnością do utrzymywania pieniądza
FAŁSZ
Pytanie 2
Pieniądz elektroniczny jest zapisany na wspólnym rachunku posiadaczy kart przepłaconych.
PRAWDA
Pytanie 3
Pieniądz elektroniczny istnieje na wirtualnym rachunku każdego z posiadaczy kart przepłaconych.
FAŁSZ
Pytanie 4
Współczesny pieniądz jest podwartościowy.
PRAWDA
Pytanie 5
Górna granica stopy rezerwy obowiązkowej, którą określa prawo bankowe wynosi 20%.
FAŁSZ
Pytanie 6
Funkcję banku centralnego w Europejskiej Unii Walutowej spełnia Europejski Bank Centralny.
PRAWDA
Pytanie 7
NBP nie może posiadać w swoich aktywach obligacji korporacyjnych
FAŁSZ
Pytanie 8
Aprecjacja oznacza spadek kursu złotego.
FAŁSZ
Pytanie 9
Wzrost stóp procentowych powinien wpłynąć na aprecjację waluty krajowej.
PRAWDA
Pytanie 10
Spełnienie warunków z Mastricht nie jest konieczne przed przystąpieniem państwa do Exchange Rate Mechanism (ERM II).
FAŁSZ
Pytanie 11
Na marżę depozytową wpływa cena pieniądza na rynku międzybankowym
PRAWDA
Pytanie 12
Na marżę depozytową nie wpływa cena pieniądza na rynku międzybankowym
FAŁSZ
Pytanie 13
Pieniądz elektroniczny istnieje na wirtualnym rachunku posiadacza karty przedpłaconej
FAŁSZ
Pytanie 14
Przy faktoringu niepełnym faktor nie ponosi ryzyka kredytowego
PRAWDA
Pytanie 15
Certyfikaty inwestycyjne są emitowane przez otwarte fundusze inwestycyjne.
FAŁSZ

Pokrewne tematy

#politykapieniezna

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.