Pytania i odpowiedzi

Dziady cz. III

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości lektury Dziady cz. III Adama Mickiewicza. Przetestuj swoją znajomość Dziadów część III.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 476622 razy
Pytanie 1
Część III Dziadów powstała w
Dreźnie
Pytanie 2
Akcja Prologu ma miejsce w celi klasztoru
bazylianów
Pytanie 3
Z której Ewangelii zaczerpnięte jest motto Prologu?
Ewangelii wg św. Mateusza
Pytanie 4
Scena I rozgrywa się w
Wigilię
Pytanie 5
Żegota opowiada bajkę o
ziarnie
Pytanie 6
W której scenie Konrad przechodzi przemianę?
w Prologu
Pytanie 7
Która z podanych cech najtrafniej charakteryzuje Konrada z III cz. Dziadów?
pycha
Pytanie 8
Z której sceny Dziadów cz. III pochodzą następujące słowa: "Nasz naród jak lawa Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi"
Salon warszawski
Pytanie 9
Z której sceny pochodzi ten znany cytat: "Ty nie ojcem świata, ale...Carem!":
Wielkiej Improwizacji
Pytanie 10
Bunt jednostki przeciwko systemowi wartości, który pozwala na istnienie zła, to podstawowy element:
prometeizmu
Pytanie 11
Wskaż cechę najtrafniej charakteryzującą księdza Piotra:
pokora
Pytanie 12
W utworze opisane są sny:
Ewy
Senatora
Pytanie 13
Kogo mają przedstawiać Rakus i Borus, oprawcy Chrystusa, występujący w Widzeniu księdza Piotra?
Austrię
Prusy
Pytanie 14
Kto wypowiada słowa: "Ja Mistrz, wyciągam ku Tobie ramiona"
Konrad
Pytanie 15
W której scenie ukazany jest mesjanizm polski?
Widzenie księdza Piotra
Pytanie 16
Łańcuchy na nogach więźniów ważyły:
10 funtów
Pytanie 17
Kto popełnił samobójstwo w więzieniu?
Rollison
Pytanie 18
W jakim języku rozmawiało "Towarzystwo stolikowe"?
francusku
Pytanie 19
Ułóż przemiany głównego bohatera Dziadów:
1
Widmo
2
Gustaw
3
Konrad
Pytanie 20
Mickiewicz najpełniej charakteryzuje społeczeństwo polskie w scenie
Salonu warszawskiego
Pytanie 21
Akcja dramatu rozgrywa się w roku
1823
Pytanie 22
Dzady cz. III powstała w roku
1832