Biochemia2 t1, test z chemii

Test zawiera pytania z biochemii o enzymy i witaminy. Test dla studentów z chemii. Test składa się z 50 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biochemia2 t1"

1) Jako leki stosuje się:
2) Cechą wspólną wszystkich proteaz serynowych jest to że:
3) Na wykresie podwójnych odwrotności 1/vmax jest wyrażona
4) Zaznacz fałszywe zdanie:
5) Glutation:
6) Trucizny wykazują inhibicję:
7) Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
8) Działanie enzymu: 1) nie wpływa na entalpię swobodną reakcji 2) reakcje samorzutne mają entalpię na plusie 3) nie wpływa na równowagę reakcji
9) Hormony tarczycy:
10) Który enzym nie należy do liaz? (2 odp)
11) 1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
12) Stałe Michaleisa Km dla heksokinazy wynoszą 0,15mM dla glukozy i 1,5mM dla fruktozy. W przypadku glukokinazy Km wynosi 10mM dla glukozy. Na podstawie tych informacji wskaż zdanie prawidłowe.
13) Najlepiej efektory/inhibitory allosteryczne określa stwierdzenie:
14) Skutkiem działania inhibitora niekompetencyjnego jest:
15) Selenocysteina :
16) NAD uczestniczy w reakcji dehydrogenazy ADH. Jest więc w tej reakcji:
17) Dodanie aspiryny jako inhibitora, jak będzie wyglądał wykres:
18) W przypadku zatrucia glikolem które skutkuje wystąpieniem kwasicy metabolicznej leczenie obejmuje podawanie wodorowęglanu lub trisaminolu, hemodializa i podanie inhibitora dehydrogenazy alkoholowej. ADH jest enzymem utleniającym glikol do kwasów organicznych. Przy zatruciu glikolem podaje się etanol. Etanol jako inhibitor kompetencyjny ADH:
19) ATP jako koenzym uczestniczy w: (2odp)
20) Stosunek stężeń receptora dla transferyny (TFR) do stężenia ferrytyny
21) Konwersji do retinolu ulegają:
22) Działanie witaminy C:
23) Witamina A uczestniczy w widzeniu, jakie zachodzą tam przemiany
24) Która witamina jest aromatyczna
25) Kwas formiminoglutaminowy jest produktem pośrednim przemiany
26) Jako koenzym przy syntezie kwasów tłuszczowych bierze udział:
27) Transtyretyna jest:
28) Koenzymem w procesach dekarboksylacji, glukoneogenezy i biosyntezy kwasów tłuszczowych jest:
29) Podawanie warfaryny kobiecie w ciąży:
30) Zaznacz prawidłowe przyporządkowania
31) 60-letni mężczyzna alkoholik, źle się odżywia. Ma objawy neuropatii obwodowej i zaburzenia funkcji poznawczej. Cierpi na niedobór:
32) Błędne przyporządkowanie witaminy i jej niedoboru
33) Niedokrwistość występuje przy niedoborze jakich witamin?
34) Która witamina uczestniczy w procesach karboksylacji, glukoneogenezy, syntezy kwasów tłuszczowych ?
35) Tetrahydrofolian przenosząc grupy formylowe uczestniczy w syntezie:
36) Test Schillinga służy do:
37) Cynk w organizmie:
38) Biotyna
39) Jod, 5 zdań, które z nich prawidłowe :
40) Witamina B12 jest koenzymem enzymów:
41) W wyniku konwersji beta - karotenu przez BCO powstaje:
42) Co jest niezbędne do zajścia reakcji oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu z wytworzeniem acetylo-CoA
43) Źródłem niacyny dla organizmu może być:
44) Aktywatorem 1-hydroksylacji w nerce witaminy D jest: (2odp ?)
45) Mechanizm działania izoniazydu
46) Kwas pantotenowy:
47) Hemochromatoza, zaznacz prawidłowe
48) Wskaż zdanie prawdziwe:
49) Które z przedstawionych poniżej odchyleń od normy obserwuje się u pacjenta z ciężkim niedoborem tiaminy?
50) Ekspresja DMT-1 i dwunastniczego cytochromu b zależy od: