Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 2 - Afryka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania / kartkówka dla klasy 8 z wiedzy na temat Afryki. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i gospodarki Afrykańskiej. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 112634 razy
Pytanie 1
Ile milionów kilometrów kwadratowych zajmuje Afryka?
30,3
Pytanie 2
Linia brzegowa Afryki jest:
słabo rozwinięta
Pytanie 3
Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki:
są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia
Pytanie 4
Najwyższy szczyt Afryki to:
Kibo

Kibo znajduje się w Tanzanii przy granicy z Kenią. Wysokość góry to

5895 m n.p.m.

Pytanie 5
Największą pustynią świata leżącą na kontynencie afrykańskim jest Sahara a najstarszą...
...Namib
Pytanie 6
Które tereny Afryki zamieszkują ludzie rasy białej?
wybrzeże północne i obszar saharyjski
Pytanie 7
Obszar,na którym gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy jest największa to:
dolina Nilu
Pytanie 8
Największa wyspą Afryki jest:
Madagaskar
Pytanie 9
Najdłuższą rzeką Afryki jest:
Nil
Pytanie 10
Największym afrykańskim jeziorem jest Jezioro...
Wiktorii
Pytanie 11
Stolicą Etiopii jest
Addis Abeba
Pytanie 12
Którym numerem oznaczone jest położenie Wielkich Rowów Afrykańskich?
4
Pytanie 13
Zaznacz zdania prawdziwe.
Pasaty wieją w kierunku zachodnim.
Prawda
Roczne sumy opadów atmosferycznych w Afryce w okolicy równika wynoszą 500 do 1000 mm.
Fałsz
Sahara znajduje się w strefie klimatów zwrotnikowych.
Prawda
Pytanie 14
Stolicą RPA jest:
Pretoria
Pytanie 15
Zaznacz zimne prądy morskie opływające Afrykę.
Prąd Kanaryjski
Prąd Benguelski
Prąd Somalijski (latem)
Pytanie 16
Stolicą Tunezji jest:
Tunis
Pytanie 17
Rzeka prowadząca wodę sporadycznie, tylko w czasie pory deszczowej a w kolejnych porach roku wysychająca to:
Rzeka epizodyczna
Pytanie 18
Połącz w pary numer z rodzajem roślinności porastającej kontynent afrykański.
1
pustynie i półpustynie
2
stepy
3
wilgotne lasy równikowe
4
sawanny
5
lasy podzwrotnikowe
Pytanie 19
Zaznacz zdania prawdziwe.
Gleby cynamonowe znajdują się głównie w obszarach około równikowych Afryki.
Fałsz
Gleby czerwonobure i cynamonowoczerwone znajdują się przede wszystkim w strefie sawann.
Prawda
Nil jest najzasobniejszą w wodę rzeką Afryki.
Fałsz
Tylko niewielka część afrykańskich gleb jest żyzna.
Prawda
Pytanie 20
Gleby powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody to:
mady