Test: ARZ

Strona 1

Pytanie 1
Badania rynkowe w odróżnieniu od wąsko rozumianych badań marketingowych:
mają na celu czynne oddziaływanie przedsiębiorstwa na układ stosunków rynkowych
odnoszą się do sfery adaptacji pierwotnej
prowadzone są w obszarze negentropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
służą do zmniejszenia entropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
Pytanie 2
Do badań rynków zagranicznych służących do podejmowania decyzji strategicznych należą:
badania produktu
badanie popytu zagranicznego na towary i usługi
badania strukturalne
badania podaży na rynku zagranicznym
Pytanie 3
Do badań rynkowych o charakterze strukturalnym należą:
badania dotyczące regulacji prawnych w sferze gospodarczej
badania dotyczące sytuacji demofraficznej na rynku zagranicznym
badania cen
badania promocji
Pytanie 4
Czynniki wpływające na koszt uzyskania informacji to:
odległość między nadawcą a odbiorcą
dokładność informacji
stopień przetworzenia danych
liczba ogniw pośrednich na drodze przekazu informacji
Pytanie 5
Do źródeł wtórnych wykorzystywanych w badaniach rynków zagranicznych należą:
zagraniczni klienci firmy, którzy testują nasz nowy produkt
byli pracownicy konkurentów, z którymi przeprowadzamy wywiad
gotowe analizy rynkowe agencji badawczych
dokumentacja i korepondencja handlowa przedsiębiorstwa
Pytanie 6
Ograniczeniami związanymi ze zbieraniem danych pierwotnch w badaniach międzynarodowych są:
ograniczona dostępność danych
niechęć do udzielania odpowiedzi przez respondentów
ograniczona aktualność
problemy z właściwym doborem respondentów do próby badawczej

Powiązane tematy

#ARZ