Strona 1

Maszyny test 1

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Do czego służy transformator?
Zmiany napięcia, izolacji obwodu elektrycznego, tłumienia zakłóceń
Zmiany mocy i prądu elektrycznego
Zmiany napięcia wyższego na niższe
Do zmiany energii elektrycznej na magnetyczną
Pytanie 2
Maszyna elektryczna synchroniczna występuje w eksploatacji najczęściej jako:
kompensor
prądnica
silnik
prądnica hamulec
Pytanie 3
Jak indukuje się SEM transformacji?
przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
indukuje się w rdzeniu transformatora przy przepływie prądu
przez przepływ prądu w zwoju
przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami
Pytanie 4
Maszyna asynchroniczna występuje najczęściej jako:
prądnica silnik jako kompensator
prądnica
prądnica silnik jako hamulec
silnik
Pytanie 5
Strumień rozproszenia w transformatorze to:
strumień wytworzony przez przepływ uzwojenia sprzężonym z drugim uzwojeniem
strumień rozpr. w jarzmie transf.
strumień wytworzony przy przepływie uzwojenia ale nie sprzężony z drugim
strumień rozpr. w rdzeniu transf.
Pytanie 6
Uzwojenie wzbudzenia maszyny synchronicznej typu jawnobiegunowej jest:
skupione
rozłożone w żłobkach
rozłożone na powierzchni wirnika
wykonane w postaci klatki
Pytanie 7
Elementy Rfe i Xu schematu zastępczego transformatora są:
liniowe niezależne od napięcia zasilającego
nieliniowe zależne od strumienia rozpr.
liniowo zależne od parametrów rdzenia
nieliniowe zależne od napięcia zasilającego
Pytanie 8
Warunkiem samowzbudzenia prądnicy synchronicznej jest:
o szcz=0, o wzb+o szcz, Rwzb
o szcz>0, o wzb-o szcz, Rwzb
o szcz>0, o wzb+o szcz, Rwzb>Rkry
odpowiednia prędkość obrotowa

Powiązane tematy