Pytania i odpowiedzi

Maszyny test 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 3105 razy
Pytanie 1
Do czego służy transformator?
Zmiany napięcia, izolacji obwodu elektrycznego, tłumienia zakłóceń
Pytanie 2
Maszyna elektryczna synchroniczna występuje w eksploatacji najczęściej jako:
prądnica
Pytanie 3
Jak indukuje się SEM transformacji?
przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
Pytanie 4
Maszyna asynchroniczna występuje najczęściej jako:
silnik
Pytanie 5
Strumień rozproszenia w transformatorze to:
strumień wytworzony przy przepływie uzwojenia ale nie sprzężony z drugim
Pytanie 6
Uzwojenie wzbudzenia maszyny synchronicznej typu jawnobiegunowej jest:
skupione
Pytanie 7
Elementy Rfe i Xu schematu zastępczego transformatora są:
nieliniowe zależne od napięcia zasilającego
Pytanie 8
Warunkiem samowzbudzenia prądnicy synchronicznej jest:
o szcz>0, o wzb+o szcz, Rwzb>Rkry
Pytanie 9
Jakie uzwojenie twornika w maszynie prądu stałego jest najbardziej szeregowe?
faliste
Pytanie 10
Prędkość wirowania pól magnetycznych od przepływu wirnika i stojana w maszynie asynchronicznej są:
takie same
Pytanie 11
Prąd pierwotny przy zwarciu awaryjnym transformatora wynosi:
Izw = (20-50) I ln
Pytanie 12
Prąd w uzwojeniach fazy A i B twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie są przesunięte o:
o 120
Pytanie 13
Impedancja wewnętrzna prądnicy synchronicznej jest zależna od:
reaktancji rozproszenia
Pytanie 14
Wysunięcie szczotek ze strefy neutralnej służy do:
reg. SEM wzbudzonej w uzwojeniu twornika
Pytanie 15
Częstotliwość SEM w wirniku silnika asynchronicznego klatkowego obciążonego znamionowo wynosi:
f2 = 1,5 Hz
Pytanie 16
Trzy jednakowe transf. jedno-fazowe połączone do pracy 3-fazowej to:
system amerykański
Pytanie 17
W maszynie synchronicznej typu TURBO graniczny kąt mocy wynosi:
90
Pytanie 18
Uzwojenia kompensacyjne w maszynie prądu stałego są nawinięte na:
biegunach głównych
Pytanie 19
Grupa połączeń Yz11
napięcie pierwotne i wtórne przesunięte o 330
Pytanie 20
Charakterystyka zewnętrzna maszyny synchronicznej:
U=f(I) przy n,Im,cos o=const

Powiązane tematy

#elektrotechnika