Fiszki

Maszyny test 1

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 3140 razy
Do czego służy transformator?
Zmiany mocy i prądu elektrycznego
Zmiany napięcia, izolacji obwodu elektrycznego, tłumienia zakłóceń
Zmiany napięcia wyższego na niższe
Do zmiany energii elektrycznej na magnetyczną
Zmiany napięcia, izolacji obwodu elektrycznego, tłumienia zakłóceń
Maszyna elektryczna synchroniczna występuje w eksploatacji najczęściej jako:
silnik
prądnica hamulec
prądnica
kompensor
prądnica
Jak indukuje się SEM transformacji?
indukuje się w rdzeniu transformatora przy przepływie prądu
przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami
przez przepływ prądu w zwoju
przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
Maszyna asynchroniczna występuje najczęściej jako:
prądnica silnik jako hamulec
prądnica silnik jako kompensator
prądnica
silnik
silnik
Strumień rozproszenia w transformatorze to:
strumień rozpr. w jarzmie transf.
strumień wytworzony przy przepływie uzwojenia ale nie sprzężony z drugim
strumień wytworzony przez przepływ uzwojenia sprzężonym z drugim uzwojeniem
strumień rozpr. w rdzeniu transf.
strumień wytworzony przy przepływie uzwojenia ale nie sprzężony z drugim
Uzwojenie wzbudzenia maszyny synchronicznej typu jawnobiegunowej jest:
rozłożone na powierzchni wirnika
wykonane w postaci klatki
rozłożone w żłobkach
skupione
skupione
Elementy Rfe i Xu schematu zastępczego transformatora są:
nieliniowe zależne od napięcia zasilającego
liniowo zależne od parametrów rdzenia
liniowe niezależne od napięcia zasilającego
nieliniowe zależne od strumienia rozpr.
nieliniowe zależne od napięcia zasilającego
Warunkiem samowzbudzenia prądnicy synchronicznej jest:
o szcz>0, o wzb-o szcz, Rwzb
odpowiednia prędkość obrotowa
o szcz=0, o wzb+o szcz, Rwzb
o szcz>0, o wzb+o szcz, Rwzb>Rkry
o szcz>0, o wzb+o szcz, Rwzb>Rkry
Jakie uzwojenie twornika w maszynie prądu stałego jest najbardziej szeregowe?
faliste wielokrotne
pętlic. proste
faliste
pętlic. wielokrotne
faliste
Prędkość wirowania pól magnetycznych od przepływu wirnika i stojana w maszynie asynchronicznej są:
zal. od poślizgu
takie same
zal. od liczby par biegunów i obciążenia
zal. od pól i poślizgu
takie same
Prąd pierwotny przy zwarciu awaryjnym transformatora wynosi:
Izw = (10-15) I ln
Izw = (5-10) I ln
Izw = (20-50) I ln
Izw <5 I ln
Izw = (20-50) I ln
Prąd w uzwojeniach fazy A i B twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie są przesunięte o:
przesunięte o kąt mocy
0 90
w fazie
o 120
o 120
Impedancja wewnętrzna prądnicy synchronicznej jest zależna od:
reaktancji uzw. wzbudzenia
reaktancji rozproszenia
rez. uzwojenia twornika
reaktancji reakcji twornika
reaktancji rozproszenia
Wysunięcie szczotek ze strefy neutralnej służy do:
poprawienia komutacji
reg. SEM wzbudzonej w uzwojeniu twornika
lepsze wykorzystanie mocy maszyny
mniejsze zużycie szczotek i komutatora
reg. SEM wzbudzonej w uzwojeniu twornika
Częstotliwość SEM w wirniku silnika asynchronicznego klatkowego obciążonego znamionowo wynosi:
f2 = 0 Hz
f2 = 50 Hz
f2 = 1,5 Hz
f2 = 25 Hz
f2 = 1,5 Hz
Trzy jednakowe transf. jedno-fazowe połączone do pracy 3-fazowej to:
system amerykański
system europejski
system polski
system klasyczny
system amerykański
W maszynie synchronicznej typu TURBO graniczny kąt mocy wynosi:
45
180
120
90
90
Uzwojenia kompensacyjne w maszynie prądu stałego są nawinięte na:
biegunach głównych
części biegunów głównych
dodatkowych biegunach
wirniku blisko komutatora
biegunach głównych
Grupa połączeń Yz11
prąd pierwotny i wtórny są przesunięte o kąt 330
napięcie pierwotne i wtórne przesunięte o 330
napięcie i prąd pierwotny są przesunięte o kąt 330o
napięcie i prąd wtórny są przesunięte o kąt 330o
napięcie pierwotne i wtórne przesunięte o 330
Charakterystyka zewnętrzna maszyny synchronicznej:
U = f(I) przy n, Im, sin = const
U = f(Im) przy n, I, cos = const
Mel = f(I) przy n, Im, cos = const
U=f(I) przy n,Im,cos o=const
U=f(I) przy n,Im,cos o=const

Powiązane tematy

Inne tryby