Test wiedzy

Kompleksowa geografia fizyczna

Dyscyplina naukowa w obrębie geografii fizycznej, nauka o budowie, organizacji, zróżnicowaniu i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego traktowanego jako całość. Środowisko jest rozpatrywane jako zespół zróżnicowanych krajobrazów — system złożony z powiązanych i wzajemnie ze sobą oddziaływających komponentów.
Ilość pytań: 115 Rozwiązywany: 5622 razy