Strona 1

Elektrotechnika

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Na ekrany elektrostatyczne wykorzystujemy:
nie istnieją ekrany elektrostatyczne
folię metalową
przewodniki
dielektryk o bardzo małej przenikalności
dielektryk o wysokiej przenikalności
Pytanie 2
Potencjał elektryczny jest wielkością:
skalarną
inna odpowiedź jest poprawna
wektorową
bezwymiarową
Pytanie 3
Pole elektryczne może istnieć TYLKO podczas przepływu prądu elektrycznego przez ten przewodnik. W stanie statycznym(J=0) pole elektryczne wewnątrz przewodnika jest równa zeru.
fałsz
prawda
Pytanie 4
Wybierz poprawne stwierdzenie
Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne niezależne od własności materiału
wielkością zależną od własnościu materiału jest indukcja magnetyczna
Wielkością zależną od własności materiału jest indukcja magnetyczna
Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne zależną od własności materiału
Pytanie 5
Potencjał elektryczny Ziemi
jest nieokreślony
można przyjąć dowolny
zero
Ziemia nie ma żadnego potencjału
Pytanie 6
W pobliżu naładowanego przewodnika natężenie pola elektrycznego jest wyższe w okolicy ostrza, ponieważ:
na ostrzu jest zagęszczenie ładunków
na ostrzu jest mniejsza gęstość ładunków
na ostrzu jest mniejsze napięcie
inna odpowiedź
na ostrzu jest większe napięcie
Pytanie 7
Prawo Ohma wyraża się wzorem(ami):
Z=R+jX
U=L di/dt
I=UR
nie znam tego prawa
X=R
I=U/R
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
E=R/C
U=RI
Pytanie 8
Jeżeli spomiędzy naładowanego kondenstora wyjmiemy dielektryk to:
napięcie na okładkach kondenstora ulegnie zmianie
zmniejszy się energia kondensatora
napięcie na okładkach kondenstora nie ulegnie zmianie
wzrośnie napięcie na okładkach kondensatora
wzrośnie energia kondensatora

Powiązane tematy

#elektrotechnika