Test BHP część 3 test

Test BHP część 3, test kwalifikacji zawodowej.

Pytania ze znajomości zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, część 3 testu BHP.

28 pytań Zawodowe Arakurn