Pytania i odpowiedzi

MCHTR-PPW

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. To czego należy unikać w życiu.
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 10677 razy
Pytanie 21
Jakiej konstrukcji maszyny stosuje się do pomiarów karoserii samochodowych?:
wysięgnikowe (kolumnowe)
Pytanie 22
Ile wyprowadzeń posiada liniowy fotodetektor PSD?
2
Pytanie 23
Metoda triangulacji laserowej przeznaczone jest do ustalania zmian położenia głównie powierzchni
rozpraszających światło (matowych)
Pytanie 24
Metoda triangulacji laserowej przeznaczone jest do ustalania zmian położenia głównie powierzchni
fałsz
Pytanie 25
Pulpit operatora maszyny pomiarowej służy do
wykonywania przemieszczeń członów ruchowych maszyny
Pytanie 26
Orientacyjna rozdzielczość przetwornika induktosynowego to
2 µm
Pytanie 27
Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyznaczenia średnicy otworu na WMP to
4
Pytanie 28
Technika rzutowania siatki jest w swoich podstawach teoretycznych odmianą metody
triangulacji laserowej
Pytanie 29
Dopuszczalna minimalna odległość do obiektu mierzonego dalmierzem zależy od
czasu trwania impulsu świetlnego
Pytanie 30
Która głowica pomiarowa jest dokładniejsza?
stykowa impulsowa
Pytanie 31
Kalibracje głowic pomiarowych przeprowadza się
na kuli wzorcowej
Pytanie 32
Zakres pomiarowy typowego interferometru laserowego może sięgać
100 m
Pytanie 33
Ile układów pomiarowych długości jest we współrzędnościowej maszynie pomiarowej?
3
Pytanie 34
Orientacyjna rozdzielczość przetw. inkrementalnego pojemnościowego to
1 µm
Pytanie 35
Wpływ ustawienia fotodetektorów względem prążków mory jest zredukowany poprzez zastosowanie
czterech siatek przeciw-wzorca o równoległych liniach i przesuniętych fazowo
Pytanie 36
Typowa względna niedokładność pomiaru długości komercyjnym interferometrem pomiarowym wynosi ok.
1 e-6
Pytanie 37
Jakiej konstrukcji maszyna pomiarowa może być zastosowana, gdy wymiary przedmiotu nie przekraczają 350 mm?
wspornikowa
Pytanie 38
Rozdzielczość i dokładność kątowa obrotowych enkoderów magnetycznych sięga rzędu pojedynczych kątowych
sekund
Pytanie 39
Która z poniżej wymienionych czynności powinna znaleźć się na pierwszym miejscu kolejności realizacji
Uzbrojenie głowicy w konfigurację trzpieni
Pytanie 40
Przypadki regularne błędów okrągłości takie jak owalność czy ogólne n-graniastość pozwalają na prosty pomiar czujnikowy wartości odchyłki okrągłości metodą
odniesieniowa

Powiązane tematy

#ppw #dobosz