Pytania i odpowiedzi

Starożytna Grecja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Starożytna Grecja - kanon
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 7986 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się i gdzie znajduję się to miejsce? (nazwa, miasto, kraj)
Akropol, Ateny, Grecja
Pytanie 2
Nazwa, autor, okres, miasto w jakim znajduję się kopia
Apoksyomenos, Lizyp, klasyczny, Watykan
Pytanie 3
Nazwa, autor, okres, miejsce przechowywania kopii
Apollo Belwederski, Leochares, klasyczny, Muzea Watykańskie
Pytanie 4
Nazwa, okres
Apollo z Tenei, archaiczny
Pytanie 5
Nazwa, miasto
Świątynia Hery w Paestrum
Pytanie 6
Nazwa, miejsce
Świątynia Nike Apteros, Akropol
Pytanie 7
nazwa, miasto
Akropol, Ateny
Pytanie 8
nazwa, miasto
świątynia, Delfy
Pytanie 9
nazwa, okres
kora, archaiczny
Pytanie 10
nazwa, okres
Moschoforos, archaiczny
Pytanie 11
nazwa, miejsce przechowywania
Woźnica z Delf, Muzeum Delfickie
Pytanie 12
nazwa, autor, technika wykonania
Atena Partenos, Fidiasz, chryzelefantyna
Pytanie 13
nazwa
Procesja panatenajska
Pytanie 14
nazwa
Nike zawiązująca sandał
Pytanie 15
nazwa, styl
Trzy mojry z przyczółka Partenonu, styl mokrych szat
Pytanie 16
nazwa, autor, wiek, muzeum w którym przechowywana jest kopia
Dyskobol, Myron, V w. p.n.e., Muzeum Brytyjskie
Pytanie 17
nazwa, autor, okres
Hermes z małym Dionizosem, Praksyteles, klasyczny
Pytanie 18
nazwa, autor, okres
Afrodyta z Knidos, Praksyteles, klasyczny
Pytanie 19
nazwa, autor
Bachantka, Skopas
Pytanie 20
nazwa, autor
Herakles Farnese, Lizyp