Pytania i odpowiedzi

Złoty Wiek Rzeczypospolitej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Mam nadzieję, że w miare prosty test obejmujący lata Rzeczpospolitej złotego wieku.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 22899 razy
Pytanie 1
Data traktatu wiedeńskiego.
1515 r.
Pytanie 2
Wojna z o inflanty (z carem Rusi Iwanem Groźnym)
1561
Pytanie 3
Rozejm w Jamie Zapolskim (kończący wojnę o inflanty)
1582 r.
Pytanie 4
Data złożenia hołdu lennego Zygmuntowi Staremu przez Albrehta Hohenzolerna.
1525 r.
Pytanie 5
Czy stosunki z Turcją w XVI w. układały się dobrze?
tak
Pytanie 6
Co zezwolono szlachcie na mocy traktatu warckiego w 1423r. ?
Zezwolono na wykup gospodarstw sołtysów.
Pytanie 7
Co to jest folwark?
Duże gospodarstwo szlacheckie. Szlachta wykorzystywała tam darmową pracę chłopów ( pańszczyzna)
Pytanie 8
Kiedy odzyskano pomorze Gdańskie?
1466
Pytanie 9
W którym roku miał miejsce przywilej koszycki( np. 2345)
1374
Pytanie 10
Konstytucja nihil novi
1505
Pytanie 11
Unia brzeska
1596

Powiązane tematy

#xvi #wojnyzrosja