Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 2 - Ruchy ziemi

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdza znajomość działu "Ruchy ziemi" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 101824 razy
Pytanie 1
Jakim światłem świeci Słońce?
własnym
Pytanie 2
Jaka jest średnia odległość Ziemi od Słońca?
ok. 150 mln km
Pytanie 3
Kto ze znanych astronomów dowiódł, że planety krążą wokół Słońca?
Mikołaj Kopernik
Pytanie 4
Ile planet okrąża Słońce?
osiem
Pytanie 5
Ile czasu zabiera Księżycowi pełne okrążenie Ziemi?
27,7 dnia
Pytanie 6
Zaznacz wszystkie planety gazowe:
Jowisz
Uran
Saturn
Neptun
Pytanie 7
Największą planetą karłowatą jest:
Pluton
Pytanie 8
Małe ciało niebieskie, które wpada w ziemską atmosferę i spadają na powierzchnię Ziemi to:
meteoryt
Pytanie 9
O ile stopni w ciągu godziny wokół własnej osi obraca się Ziemia?
o 15°
Pytanie 10
W jakim kierunku obraca się Ziemia?
z zachodu na wschód
Pytanie 11
Górowanie słońca ma miejsce o godzinie:
12:00
Pytanie 12
Cień rzucany przez gnomon w południe słoneczne jest:
najkrótszy
Pytanie 13
Tę samą godzinę słoneczną mają punkty leżące wzdłuż tego samego:
południka
Pytanie 14
Na ile stref czasowych podzielono kulę ziemską?
na 24
Pytanie 15
Podczas podróży na zachód należy odejmować czy dodawać godziny do czasu, który obowiązywał w strefie czasowej z której wyruszyliśmy?
odejmować
Pytanie 16
Linia zmiany daty położona jest na południku:
180°
Pytanie 17
Pod jakim kątem do płaszczyzny orbity jest nachylona Ziemia?
66° 34'
Pytanie 18
Ile w przybliżeniu trwa jeden całkowity obieg Ziemi wokół Słońca?
365 dni i 6 godzin
Pytanie 19
Gdy światło słoneczne pada pod kątem 90° na zwrotnik Koziorożca to: (zaznacz 3 odpowiedzi)
jest 22 grudnia
na półkuli północnej zaczyna się astronomiczna zima
bardziej oświetlona jest półkula południowa
Pytanie 20
Na półkuli południowej Słońce góruje na niebie po stronie:
północnej