Powtórzenie: Kategoria G / Driving License G

Zbiór pytań testowych na prawo jazdy w Kanadzie, prowincja Ontario. Język polski.
Przy niektórych pytaniach kilka odpowiedzi może być prawidłowych ale tylko jedna z nich będzie najlepsza i to ona będzie uznana za prawidłową.

Prawo jazdy, powtórzenie. 108 pytań.

W ciągu jakiego okresu czasu powinieneś powiadomić Departament Transportu o zmianie adresu?
6 dni
Czego wymaga od Ciebie prawo gdy słyszysz syrenę pojazdu ratunkowego?
Skręcić możliwie najbardziej na prawo i zatrzymać się
Jadąc w nocy, kiedy należy przełączyć światła z długich na krótkie?
Gdy pojazd jadący z naprzeciwka zbliży się do nas na odległość 150m.
W którym miejscu jezdni masz się ustawić gdy chcesz skręcić w lewo jadąc ulicą jednokierunkową?
Blisko lewej strony jezdni
Na skrzyżowaniu opatrzonym pulsującym żółtym światłem powinieneś:
Zmniejszyć prędkość i przejechać ostrożnie
Nie wolno używać świateł awaryjnych do wskazania:
Pojazdu zaparkowanego
Gdy wjeżdżasz na autostradę powinieneś:
Przyspieszyć aby osiągnąć prędkość pojazdów jadących autostradą i włączyć się bezpiecznie do ruchu
Gdy zbliżasz się do znaku "STOP" , co powinieneś uczynić w myśl prawa
Zatrzymać się i jechać wtedy gdy droga jest wolna i bezpieczna
Za wyjątkiem dróg oznaczonych odpowiednimi znakami, dozwolona prędkość w miastach, miasteczkach, wsiach i terenach zabudowanych wynosi:
50 km/h
Za wyjątkiem dróg oznaczonych odpowiednimi znakami, dozwolona prędkość na drogach poza miastami, wsiami i terenami zabudowanymi wynosi:
80 km/h
Na drogach o jednym lub więcej pasie ruchu w każdym kierunku nie wolno przejeżdżać linii środkowej w następujących przypadkach:
W żadnym z wymienionych przypadków
Gdy znajdujesz się naprzeciw czerwonego światła regulującego ruch, co powinieneś zrobić jeśli chcesz przejechać na wprost?
Zatrzymać się i przejechać dopiero wówczas gdy światło zmieni się na zielone a droga będzie wolna
Jeśli jesteś na drodze o ruchu dwukierunkowym jak musisz się ustawić gdy chcesz skręcić w lewo?
Na prawo i możliwie nabliżej linii środkowej
W chwili ukazania się światła zielonego kto posiada prawo pierwszeństwa?
Przechodzień przekraczający ulicę wzdłuż światła tzn. kiedy widzi światło zielone przed sobą
Kiedy w ruchu ulicznym wymagane jest użycie sygnałów ręcznych?
We wszystkich wymienionych przypadkach
Co należy zrobić gdy kierowca pojazdu jadącego twoim śladem sygnalizuje zamiar wyprzedzania?
Zboczyć ku prawej stronie drogi nie zwiększając prędkości do czasu gdy zostaniesz wyprzedzony
W ruchu ulicznym nigdy nie zmieniaj pasa zanim nie zrobisz następujących czynności:
Sprawdzić czy manewr jest bezpieczny i dać odpowiedni sygnał
Na przystanku tramwajowym pozbawionym wysepki lub strefy bezpieczeństwa gdy tramwaj zatrzymał się aby zabrać lub wysadzić pasażerów co powinieneś zrobić w myśl prawa zanim wyprzedzisz tramwaj?
Zatrzymać się 2 m za ostatnimi tylnymi drzwiami tramwaju otwartymi dla przejścia pasażerów i przejechać dopiero gdy jest to bezpieczne
Co oznacza pulsujące czerwone światło umieszczone na skrzyżowaniu?
Zatrzymaj się, jedź dopiero gdy będzie to bezpieczne
Posiadając uczniowskie prawo jazdy (G1) wolno Ci prowadzić pojazdy mechaniczne za wyjątkiem motocykli pod następującymi warunkami:
Towarzyszy Ci kierowca który posiada prawo jazdy minimum 4 lata i siedzi obok Ciebie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.