Powtórzenie: Historia 3

Powtórzenie Wyboru

Historia, powtórzenie. 20 pytań.

Jaki przydomek nosil pierwszy król Polski?
Chrobry
Który król zastal Polskê drewniana, a zostawil murowana?
Kazimierz Wieki
Jak nazywal siê legendarny zalozyciel pierwszego polskiego rodu królewskiego?
Piast
W ktorym roku rozpoczela sie II Wojna Swiatowa
1939
Co to byly cizemki
skorzane buty
Jak nazywal siê misjonarz, który zginal na Prusach?
Wojciech
Kim byl Zawisza Czarny?
slynnym polskim rycerzem
Co to jest szyszak
helm rycerza
Miecz koronacyjny królów polskich nazywal siê?
Szczerbiec
Gdzie znajdowala siê stolica Pañstwa Krzyzackiego?
w Malborku
Jaka organizacja miêdzynarodowa powstala w 1945 r.?
Organizacja Stanow Zjednoczonycj
Jakie miasto wyzwolil Jan III Sobieski z oblêzenia tureckiego?
Torun
Król Polski Zygmunt August byl...?
ostatnim królem z dynastii Jagiellonów
Jak nazywal siê król Polski, ojciec Kazimierza Wielkiego?
Wladyslaw Lokietek
Najstarszy polski uniwersytet zostal zalozony w...?
Krakowie
Kto odkupil Manhattan od Indian za koraliki?
Holendrzy
Montezuma byl ostatnim wladca?
Aztekow
Jak nazywal siê wojowniczy lud skandynawski slynny z podbojów morskich?
Wikingowie
Który król Polski ruszyl na odsiecz oblêzonemu przez Turków Wiedniowi?
Jan III Sobieski
Który polski general walczyl o niepodleglosc Stanów Zjednoczonych?
Kazimierz Pulaski

Tagi

#historia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.