Pytania i odpowiedzi

Charakterystyczne zjawiska przyrodnicze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z charakterystycznych zjawisk przyrodniczych. [Test zmoderowany przez administratora 14/03/2008]
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 5593 razy
Pytanie 1
Szaroziemy są to
gleby powstające w warunkach gorącego suchego klimatu
Pytanie 2
Słonorośla to:
rośliny żyjące na glebach zasolonych
inaczej halofity
Pytanie 3
Pampa to:
przestrzenie formacjii trawiastej
Pytanie 4
Gleby bagienne charakteryzują się:
wysokim uwilgotnieniem
zasobnością w substancje organiczne
Pytanie 5
Typ gleb powstających w obrębie dolin rzecznych oraz na terenach delt z materiału przynoszonego przez wodę.
mady
Pytanie 6
Co to są zjawiska krasowe?
ogół procesów zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, głównie z wapieni, a także z dolomitów, gipsu, kredy i soli.
Pytanie 7
Wapienna forma naciekowa w kształcie kolumny sięgającej od dna do stropu jaskini
stalagnat
Pytanie 8
Cząstka lawy wielkości grochu
lapille
Pytanie 9
Jasnoszara gleba klimatu umiarkowanie chłodnego powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem oraz małą zawartością próchnicy.
bielica
Pytanie 10
Magmowa skała głębinowa o barwie czarnej lub ciemnozielonej. Zbudowana głównie z plagioklazu i piroksenu oraz oliwinu i amfibolu.
gabro
Pytanie 11
Zaznacz cechy rędziny
posiada wapń
posiada próchnice
wytworzona w procesie wietrzenia skał wapniowych
wytworzona w procesie wietrzenia skał węglanowych
wytworzona w procesie wietrzenia skał gipsowych
z domieszką materiału lodowcowego
Pytanie 12
Typowe dla obszarów krasowych rozległe zagłębienie śródgórskie lub śród wyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód.
polje
Pytanie 13
Owalne zagłębienie na szczycie wulkanu to:
kaldera

Powiązane tematy

#geografia