Fiszki

Charakterystyczne zjawiska przyrodnicze

Test w formie fiszek Pytania z charakterystycznych zjawisk przyrodniczych. [Test zmoderowany przez administratora 14/03/2008]
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 5627 razy
Szaroziemy są to
rośliny występujące w lasach podzwrotnikowcych
gleby powstające w warunkach gorącego suchego klimatu
gleby powstające w warunkach gorącego suchego klimatu
Słonorośla to:
rośliny żyjące na glebach zasolonych
inaczej epifity
inaczej halofity
rośliny urzywające innych roślin jako podpory
rośliny żyjące na glebach zasolonych
inaczej halofity
Pampa to:
przestrzenie formacjii trawiastej
przestrzenie formacji krzewiastej
przestrzenie formacjii trawiastej
Gleby bagienne charakteryzują się:
różnorodnością biologiczną
wysokim uwilgotnieniem
zasobnością w substancje organiczne
wysokim uwilgotnieniem
zasobnością w substancje organiczne
Typ gleb powstających w obrębie dolin rzecznych oraz na terenach delt z materiału przynoszonego przez wodę.
mady
Co to są zjawiska krasowe?
ogół procesów zbudowanych ze skał nie rozpuszczalnych, głównie z metali
ogół procesów zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, głównie z wapieni, a także z dolomitów, gipsu, kredy i soli.
ogół procesów zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, głównie z wapieni, a także z dolomitów, gipsu, kredy i soli.
Wapienna forma naciekowa w kształcie kolumny sięgającej od dna do stropu jaskini
polja
abrazja
lapille
stalagnat
stalagnat
Cząstka lawy wielkości grochu
polija
lapille
stalagnat
wywierzysko
lapille
Jasnoszara gleba klimatu umiarkowanie chłodnego powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem oraz małą zawartością próchnicy.
bielica
Magmowa skała głębinowa o barwie czarnej lub ciemnozielonej. Zbudowana głównie z plagioklazu i piroksenu oraz oliwinu i amfibolu.
gabro
Zaznacz cechy rędziny
posiada próchnice
posiada wapń
wytworzona w procesie wietrzenia skał węglanowych
wytworzona w procesie wietrzenia skał gipsowych
wytworzona w procesie wietrzenia skał wapniowych
z domieszką materiału lodowcowego
posiada próchnice
posiada wapń
wytworzona w procesie wietrzenia skał węglanowych
wytworzona w procesie wietrzenia skał gipsowych
wytworzona w procesie wietrzenia skał wapniowych
z domieszką materiału lodowcowego
Typowe dla obszarów krasowych rozległe zagłębienie śródgórskie lub śród wyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód.
polje
Owalne zagłębienie na szczycie wulkanu to:
kaldera

Powiązane tematy

#geografia

Inne tryby