Pytania i odpowiedzi

Co wiesz o Adamie Mickiewiczu?

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. życie i twórczość A. Mickiewicza
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 4159 razy
Pytanie 1
Kiedy powstał "Pan Tadeusz"?
w 1834 roku
Pytanie 2
Gdzie powstał "Pan Tadeusz"?
w Paryżu
Pytanie 3
Pełny tytuł "Pana Tadeusza" brzmi:
(uwzględniane są duże i małe litery oraz znaki interpunkcyjne!)
Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach.
Pytanie 4
Kto w "Panu Tadeuszu" grał na rogach?
Wojski
Pytanie 5
Kto w "Panu Tadeuszu" grał na cymbałach?
Jankiel
Pytanie 6
Skąd pochodzi ten cytat - "...Daj mi rząd dusz..."?
z Dziadów część III
Pytanie 7
Skąd pochodzi ten cytat - "...O wieści gminna! Ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty..."?
z Konrada Wallenroda
Pytanie 8
Który z utworów Adama Mickiewicza poprzedzony jest mottem: "Musicie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walki...trzeba być lisem albo lwem..."?
Konrad Wallenrod
Pytanie 9
Kto był mężem Aldony?
Konrad Wallenrod
Pytanie 10
Jakimi słowami zaczyna się wiersz "Do M..."?
Precz z moich oczu!...
Pytanie 11
W jakim klasztorze byli przetrzymywani studenci przedstawieni w "Dziadach" Adama Mickiewicza?
w Klasztorze Ojców Bazylianów
Pytanie 12
Jakie imię nosi poeta z III części "Dziadów" A. Mickiewicza?
Gustaw
Pytanie 13
Kim była poślubiona przez Adama Mickiewicza młoda kobieta, o której powiedział: "...śmiała na wszystkie niewygody, poprzestająca na małym, zawsze wesoła..."?
(Podaj imię i nazwisko)
Celina Szymanowska
Pytanie 14
Kto wypowiada te słowa: "...Stokroć przeklęta niech będzie godzina, w której od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu..."?
(podaj imię i nazwisko)
Konrad Wallenrod
Pytanie 15
Gdzie zmarł Adam Mickiewicz?
w Konstantynopolu
Pytanie 16
Kiedy odbył się drugi pogrzeb A. Mickiewicza?
(podaj rok)
1890
Pytanie 17
Gdzie odbył się drugi pogrzeb A. Mickiewicza?
w Krakowie
Pytanie 18
W jakim utworze - "...grzybów było w bród..."?
(podaj tytuł)
Pan Tadeusz
Pytanie 19
Jak nazywa się monolog Konrada?
Wielka Improwizacja
Pytanie 20
Od kogo A. Mickiewicz usłyszał w Weimarze następującą opinię: "Jest pan najwybitniejszym poetą polskim"?
(podaj nazwisko osoby)
Goethe