Pytania i odpowiedzi

Polska początek wieku XX

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania oodzyskanie niepodległości przez Polskę, walka o granicę zachodnią i wschodnią.
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 1663 razy
Pytanie 1
Gdzie powstała Polska Komisja Likwidacyjna i kto stał na jej czele?
w Galicji Wincenty Witos
Pytanie 2
Gdzie powstała pierwsza w Polsce Rada Delegatów?
W Lublinie
Pytanie 3
Co powstało 6/7 XI w Lublinie?
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
Pytanie 4
Podaj dokładną datę przekazania władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu
11 XI 1918
Pytanie 5
Podaj dokładne datę przekazania pełni władzy Piłsudskiemu
14 XI 1918
Pytanie 6
Podaj pierwszego oraz drugiego premiera w Polsce w okresie międzywojennym
Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski
Pytanie 7
Kiedy powstała KPRP oraz rozwiń skrót
1918 Komunistyczna Partia Robotnicza Polski
Pytanie 8
Kto został premierem w 1919?
Ignacy Padarewski
Pytanie 9
Podaj dokładną datę wyborów do Sejmu Ustawodawczego w Królestwie i Galicji Zachodniej
26 I 1919
Pytanie 10
Podaj miesiąc i rok uchwalenia Małej Konstytucji
II 1919
Pytanie 11
Do kogo w świetle Małej konstytucji należała władza ustawodawcza, a do kogo wykonawcza
Sejm, Naczelnik Państwa
Pytanie 12
Podaj dokładna datę powstania w wielkopolsce
27 XII 1918
Pytanie 13
W jakich miastach trwały ciężkie walki podczas powstania wielkopolskiego?
Chodzieży, Nakle i Inowrocławiu
Pytanie 14
Jaki organ przejął władzę podczas powstania wielkopolskiego? Podaj dokładna datę tego wydarzenia
Naczelna Rada Ludowa 8 I 1919
Pytanie 15
Kto dowodził wojskami powstańczymi podczas powstania wielkopolskiego (dwie postaci)
mjr Sławomir Taczak, gen. Józef Dowbór-Muśnicki