Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze daty w dziejach Polski cz. III

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
Ilość pytań: 45 Rozwiązywany: 2432 razy
Pytanie 1
Wojny z Moskwą: Inflanty i Połock przywrócone Rzeczpospolitej (Stefan Batory)
1579 - 1582
Pytanie 2
Pokonanie pod Byczyną wojsk arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do korony polskiej (Zygmunt III Waza)
1588
Pytanie 3
Unia brzeska - Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej podporządkowuje się papieżowi
1596
Pytanie 4
Warszawa stolicą Polski
1596
Pytanie 5
Wojny ze Szwecją zakończone utratą części Inflant z Rygą
1600 - 1626
Pytanie 6
Spektakularne zwycięstwo polskiej husarii pod Kircholmem
1605
Pytanie 7
Interwencja w Moskwie (zdobycie Smoleńska, polska załoga na Kremlu)
1609 - 1612
Pytanie 8
Rozejm w Dywilinie: ziemia smoleńska , siewierska i czernihowska przy Rzeczypospolitej
1618
Pytanie 9
Wojna z Turcją, klęska pod Cecorą i zwycięstwo pod Chocimiem
1620 - 1621
Pytanie 10
Rozejm w Altmarku: Szwecja zachowuje zdobycze w Prusach i pobiera cło na Wiśle
1629
Pytanie 11
Odparcie ataku Moskwy na Smoleńsk, pokój w Polanowie
1633 - 1634
Pytanie 12
Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi - zwrot Polsce portów pruskich, Inflanty przy Szwecji
1635
Pytanie 13
Wybuch powstania Chmielnickiego na Ukrainie, klęski wojsk koronnych
1648
Pytanie 14
Oblężenie Zbaraża przez siły kozacko-tatarskie
1649
Pytanie 15
Pierwsze zerwanie sejmu przez pojedynczego posła
1652
Pytanie 16
Kozacy poddają się w Perejasławiu władzy cara, początek wojny z Moskwą
1654
Pytanie 17
Potop szwedzki
1655 - 1660
Pytanie 18
Traktat w Radnot - próba dokonania rozbioru Polski przez jej sąsiadów
1656
Pytanie 19
Rezygnacja Polski ze zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi
1657
Pytanie 20
Pokój w Oliwie kończy wojnę ze Szwecją
1660

Powiązane tematy

#daty #historiapolski